Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Správní odbor informuje

Úsek občanských průkazů

V červenci tohoto roku bylo  podáno 513 žádostí o vydání občanského průkazu, vyhotoveno bylo 419 občanských průkazů. Nahlášených ztrát a odcizení bylo celkem 54.

Úsek evidence obyvatel (pro správní obvod)

Evidence obyvatel za první pololetí letošního roku zaevidovala přestěhování celkem 1 539 obyvatel, z toho bylo mladších patnácti let 296. V rámci správního území se přestěhovalo 1116 osob a z jiné obce se přistěhovalo 423 osob. Počet odhlášených obyvatel za první polovinu roku byl 489 osob.V rámci správního území se v tomto období narodilo 229 dětí, zemřelo 237 obyvatel, uzavřelo sňatek 168 párů a rozvedeno bylo 149 manželství.

Úsek cestovních dokladů

V červenci tohoto roku bylo zažádáno celkem o 209 cestovních dokladů s biometrickými prvky, z tohoto počtu bylo  52 cestovních dokladů pro děti  do 15ti let. O cestovní doklady bez strojově čitelné zóny (zhotovené podle příslušného zákona do 15 dnů), které stojí 1.500,- Kč pro dospělou osobu a 1.000,- Kč pro děti  do 15 let s platností 6ti měsíců,  bylo zažádáno celkem o 45  těchto  cestovních dokladů. Celkem bylo nahlášeno 7 odcizených cestovních pasů za tento měsíc a ztracených cestovních dokladů bylo celkem 17.

Znovu upozorňujeme, že od 1.března 2008 lze zapisovat děti do cestovních pasů rodičů, ale pouze do 10let věku dítěte. O tento zápis dětí do cestovních pasů rodičů je velký zájem.   

K zápisu dětí do cestovních pasů rodičů je zapotřebí :

vyplněná žádost o provedení změn v cestovním dokladu, OP a cestovní doklad zákonného zástupce, RL zákonného zástupce (nejlépe si vzít sebou RL obou zákonných zástupců), RL dítěte. Správní poplatek činí 50,- Kč  za každé dítě.

Od 25.4.2008 se dělají cestovní doklady s biometrickými prvky již dětem od narození. Při této žádosti  není  potřeba pro tyto děti vyplňovat žádnou žádost ani pořizovat  fotografii. Tento cestovní pas  pro děti od 0 let – do 15 let je za poplatek 100,- Kč s dobou platnosti  5ti let.

K podání žádosti o první cestovní pas je zapotřebí zařídit dítěti nejdříve osvědčení o státním  občanství České republiky a to na matrice příslušné k trvalému pobytu dítěte.

K zařizování osvědčení o státním občanství České republiky je zapotřebí :

vyplněná žádost o osvědčení státního občanství, občanský průkaz zákonného zástupce, RL zákonného zástupce ( nejlépe si vzít sebou RL obou zákonných zástupců), RL dítěte a správní poplatek 100,- Kč.      

Úsek matriky

Úsek matriky informuje občany o událostech za měsíc červenec letošního roku: narodilo se celkem 51 dětí v mělnické porodnici. V matričním obvodu Mělník uzavřelo sňatek 14 párů, z toho se 2 sňatky uskutečnily před církví. V tomto měsíci se konají svatební obřady již tradičně  také na radničním dvoře.  Magické datum 8.8.2008 využilo pro uzavření svého manželství v matričním obvodu Mělník celkem 13 párů – přejeme šťastné manželství.


PhDr. Květa Mrázová

vedoucí správního odboru
Město - z radnice