Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Stanovisko zřizovatele školy k současné situaci na ZŠ J.Matiegky Mělník

Rada města Mělníka na svém jednání dne 25.8.2008 projednala výsledky šetření České školní inspekce ( ČŠI) na Základní škole J.Matiegky a rozhodla o odvolání Mgr.Miroslava Jiřičky z funkce ředitele této školy. Hlavním důvodem byla fakta uvedená v Protokole ČŠI a zjištěná kritická a závažná rizika v oblasti personálního řízení školy, nepřípustná rizika v oblasti plnění učebních plánů, nepříznivý stav ve vnitřních podmínkách školy.

Odvolaný ředitel Mgr.M.Jiřička má zákonem danou dvouměsíční lhůtu, v níž se může obrátit na soud s tím, že odvolání radou města nebylo právoplatné. Do té doby není možné vyhlásit výběrové řízení na nového ředitele školy.

Vedením školy byla pověřena dosavadní zástupkyně ředitele školy pro výchovu a vzdělávání
Mgr. Bedřiška Frundlová, která si za svého zástupce pro druhý stupeň zvolila právě odvolaného Mgr.Jiřičku. Tento krok opět rozvířil hladinu veřejného mínění na Mělníku, i řada radních je jejím rozhodnutím rozčarována a velmi překvapena.

I z tohoto důvodu byla Mgr.Frundlová pozvána na dnešní ( tj. 15.9.2008) jednání rady města, aby svůj postup vysvětlila.

Nicméně paní ředitelka má na výběr svých zástupců plné právo a není možné, aby jí vedení radnice direktivně určilo, koho si za zástupce může zvolit.

Definitivní vyřešení celé kauzy bude možné až po uplynutí již zmíněné dvouměsíční lhůty vymezené na odvolání proti rozhodnutí rady města.


PaedDr.Zdeněk Koudelka, místostarosta města Mělníka
Město - z radnice