Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Kokořínské Pokličky na známkách

ZnankaPokličky na Kokořínsku - chráněná krajinná oblast Kokořínsko byla vyhlášena v r. 1976 a rozkládá se na ploše 271 km2 mezi pravým břehem Labe a Úštěkem. Je to unikátní území České křídové tabule s ojedinělým reliéfem – rozsáhlými pískovcovými skalami neobvyklých tvarů a hlubokými skalními roklemi. K nejcennějším lokalitám náleží přírodní rezervace Kokořínský důl dlouhý 23 km. Nad ústím rokle Močidla do Kokořínského dolu je pozoruhodný pískovcový útvar Pokličky. Vznikly nestejnoměrným zvětráváním druhohorních pískovců. Vytvořily se na místech, kde povrchovou vrstvu tvoří pevné železité pískovce nebo slepence, které leží na měkčí pískovcové vrstvě s hlinitým tmelem, pod kterým je opět odolnější křemičitá vrstva. Během miliónů let působením vody, mrazu a větru se druhá snadno zvětratelná vrstva z větší části rozpadla a zůstala jen „noha“ ve tvaru nepravidelného kužele, která drží až 1 m silné „poklice“. Proces eroze neustále pokračuje.

Podrobnosti o známce v nominální hodnotě 15 Kč naleznete na tady, na stránce dole..

Ostatní předchozí téma | následující téma