Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město Mělník vyhlašuje veřejnou sbírku na pořízení sochy Jana Palacha

Vážení občané, tiskem již několikrát proběhla zpráva, že město Mělník získalo sochu Jana Palacha z Francie, kterou tam vytvořil v roce 1969 maďarský sochař Andráš Beck. Jeho přáním bylo její umístění v České republice. Socha zatím existuje pouze v sádrovém odlitku. Město Mělník se o ni začalo zajímat při letošní návštěvě francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho v zemi. V lednu příštího roku chystáme důstojné připomenutí 40.výročí upálení Jana Palacha, studenta mělnického gymnázia, právě umístěním této sochy v našem městě.

V srpnu jsem na radnici přivítal Prvního radu Francouzského velvyslanectví v ČR Michela Pouchepadasse a Radu pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v ČR Jeana-Marca Berthona, kteří přivezli oficiální prohlášení, že francouzská strana souhlasí s tím, aby byla socha umístěna v Mělníku. Francouzští diplomaté vyjádřili přání, aby se celá akce stala společným česko-francouzským projektem.

Nyní je třeba rychle jednat, aby bylo možné sochu 19.ledna 2009 na Mělníku odhalit.

Je před námi hodně práce ( jen odlití sochy bude trvat tři měsíce) a hlavně je třeba získat dostatečné množství finančních prostředků – odlití sochy z bronzu bude stát 60 000 euro, další výdaje si vyžádá architektonický návrh a vlastní umístění této monumentální sochy – uvažujeme o Jungmannových sadech – naproti bývalé budově mělnického gymnázia.

Finanční krytí celé akce jako společného česko-francouzského projektu má i společnou podobu. Ve Francii již byla zahájena veřejná sbírka na částečné pokrytí nákladů a zároveň město vyhlašuje také veřejnou sbírku na pořízení sochy Jana Palacha, která potrvá od 6.10. 2008 do 31.1.2009. Pokud máte možnost pomoci získat pro město moderní umělecké dílo, jaké tu zatím chybí, dílo, které bude navždy mementem pro příští generace, budeme velmi rádi za vaše finanční příspěvky.

Finanční příspěvky je možné převést na zvláštní účet zřízený u České spořitelny pouze pro tuto akci – číslo účtu : 1249 – 0460004379/0800.

Nebo je možné příspěvek odevzdat do zapečetěné pokladničky, která je umístěna v pokladně MÚ Mělník – na finančním odboru ( budova radnice).

Naše město bude vděčné za každý finanční dar, který bude mimo jiné důkazem, že ctíme památku Jana Palacha.


Mgr.Miroslav Neumann

starosta města MělníkaMěsto - z radnice