Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město Mělník uspělo s žádostí o dotaci na Revitalizaci historického centra

Výbor Regionální rady Střední Čechy schválil dne 3.9.2008 dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 83.476.696,04 Kč na projekt Revitalizace historického centra města Mělník.

Celkové investiční náklady představují cca 132 mil. Kč, jejich konečná výše vzejde z výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. Město Mělník získalo druhou nejvyšší dotaci z celkového počtu pěti schválených projektů. Zahájení realizace se plánuje na měsíc listopad letošního roku. Práce budou zhotoveny do dubna 2010.

Cílem projektu je provést revitalizaci historického centra města Mělník, a tím navrátit historickému centru města funkci kulturního, obchodního a společenského prostoru, dále potom zvýšit kvalitu života rezidentům města Mělník, zvýšit atraktivitu města pro investory a návštěvníky a zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb v historickém centru města. Revitalizace historického centra města Mělník s sebou nese provedení obnovy povrchu komunikací (do přírodních materiálů), realizaci přeložek inženýrských sítí, stabilizaci podzemí rekonstrukcí kanalizační sítě, kompletní obnovu mobiliáře, rekonstrukci fasád městských domů (budova radnice, Městské policie, Městské knihovny a Základní umělecká škola) a rekonstrukci parku Jungmannovy sady.

Revitalizace se týká následujících lokalit: část ul. Legionářů, část ul. Pražská, ul. 17. listopadu, ul. Husova, ul. 5. května, ul. Tyršova – chodník podél Jungmannových sadů, ul. Vinohrady Karla IV., ul. U Tanku, ul., ul. Na Aušperku, park Jungmannovy sady, ul. Zámecká, ul. Česká, ul. Kněžny Emmy, ul. Na Podhrádí, ul. J. Seiferta, Palackého náměstí a ul. Svatováclavská.

V současné době město Mělník musí do 30 dnů od schválení dotace Výborem Regionální rady předložit další povinné přílohy k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Mezi povinné přílohy patří např. doklad o zajištění finančního krytí projektu, smlouva o vedení speciálního účtu k projektu, doklady ze stavebního zákona apod.. Po jejich odsouhlasení nic nebrání k podepsání Smlouvy.


Ing. Pavla Veverková, euromanažerka
Město - z radnice