Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jak budeme volit do krajského zastupitelstva

Datum konání voleb do městského zastupitelstva bylo rozhodnutím prezidenta republiky stanoveno na 17. a 18. října tohoto roku. Do volebních místností budete moci přijít v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.

Nejpozději tři dny před volbami tj. do 14.10. 2008 obdržíte do svých schránek volební lístky. V případě jejich ztráty, poškození či případného nedodání vám budou ve volební místnosti vydány lístky nové. Do volební místnosti s sebou prosím nezapomeňte vzít občanský průkaz k prokázání své totožnosti či platný cestovní pas.

Voličské průkazy se pro potřeby voleb do krajského zastupitelstva nevydávají. Volič je oprávněn volit pouze v místě svého trvalého pobytu a v příslušném okrsku. Pokud se volič ze zdravotních či jiných závažných důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, bude po dohodě na níže uvedených číslech navštíven zástupci volební komise v místě svého bydliště resp. v místě stávajícího pobytu. Prosím sledujte vývěsky MÚ, kde budou pravidelně zveřejňovány informace o konaných volbách včetně rozdělení ulic a čísel popisných do jednotlivých okrsků. Číslo okrsku a adresu vaší volební místnosti najdete také na obálce s doručenými hlasovacími lístky.

V této souvislosti upozorňujeme na změnu sídla volební místnosti okrsku č. 20 z Chloumecké mateřské školy do Rodinného centra Chloumek v Trojické ulici.

Další informace vám rádi poskytneme na těchto telefonních číslech: 315 635 301-2.

Seznam  okrsků pro volby

Volební okrsek č.1
Zvláštní škola,  Seifertova 179, Mělník

Volební okrsek č.2
Masarykův kulturní dům, U Sadů 323, Mělník

Volební okrsek č.3
Střední průmyslová škola stavební, Českobratrská 386, Mělník

Volební okrsek č.4
Základní škola J.Matiegky, Pražská 2817, Mělník

Volební okrsek č.5
Základní škola J.Matiegky, Pražská 2817, Mělník

Volební okrsek  č.6
Dům dětí a mládeže , Sady Na Polabí 2854, Mělník

Volební okrsek č.7
Dům dětí a mládeže, Sady Na Polabí 2854, Mělník

Volební okrsek č.8
Knihovna Slovany, Mělník

Volební okrsek č.9
Společenská místnost Achillea, Mělník

Volební okrsek č. 10
Požární zbrojnice Blata, Požární 2527, Mělník

Volební okrsek č.11             
Základní škola speciální, Sportovní 2940, Mělník

Volební okrsek č.12
Gymnázium J.Palacha, Pod vrchem 3421,Mělník

Volební okrsek č.13
Gymnázium J.Palacha, Pod vrchem 3421, Mělník

Volební okrsek č.14
Základní škola Jungmannovy sady, Tyršova 27, Mělník

Volební okrsek č. 15
Základní škola Jungmannovy sady, Tyršova 27, Mělník

Volební okrsek č.16
Základní škola Blahoslavova 2461, Mělník

Volební okrsek  č.17
Základní škola Blahoslavova 2461, Mělník

Volební okrsek č.18
Základní škola Mlazice, Českolipská 1386, Mělník

Volební okrsek č.19
Požární zbrojnice, Vehlovská 3345, Vehlovice

Volební okrsek č.20  !!!ZMĚNA!!!
Rodinné centrum Chloumek, Trojická 2803

David Kučera, vedoucí Odboru vnitřních věcí MÚ Mělník


Město - z radnice