Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Proč město dosud nevyhlásilo konkurz na místo ředitele ZŠ J.Matiegky

Vzhledem k tomu, že se na nás stále obracejí občané s dotazem, proč město Mělník jako zřizovatel ještě nevyhlásilo konkurz na obsazení místa ředitele ZŠ J.Matiegky, zveřejňujeme k tomuto problému následující informace.

V současné době nemůže Město Mělník vypsat výběrové řízení proto, že odvolaný ředitel má podle § 38 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. možnost podat k soudu stížnost proti svému odvolání z funkce.

Podle § 72 zákoníku práce  je doba podání stížnosti dva měsíce a pokud využije odvolaný ředitel tuto možnost a podá stížnost proti svému odvolání, musí zřizovatel školy čekat až do pravomocného rozhodnutí soudu.

Pokud soud rozhodne, že odvolání ředitele bylo oprávněné, pak může být vypsáno výběrové řízení na nového ředitele.

Ovšem v případě opačného rozhodnutí, totiž že odvolání ředitele bylo neoprávněné, tento odvolaný ředitel se vrací zpět do své funkce.

 Jmenoval-li by mezi tím zřizovatel školy do funkce nového ředitele, došlo by k tomu, že by byli dva ředitelé na jednu funkci, což není možné.

Do 31. října 2008 má pan Mgr.Miroslav Jiřička čas podat stížnost proti svému odvolání a pokud tak učiní, město bude muset čekat na pravomocné rozhodnutí soudu.

Mgr.Miroslav Neumann, starosta města Mělníka

 Město - z radnice