Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Muzeum M

Milan Schweigstill: Na kraji chci vyvíjet tlak ve prospěch Mělníka

Mělnický zastupitel ze sdružení Mělničané Milan Schweigstill, pro některé možná překvapivě, kandiduje do krajských voleb. Coby předseda dopravní komise města Mělníka a člen dopravní komise Krajského úřadu Středočeského kraje v tomto rozhovoru vysvětluje, proč se chce stát krajským zastupitelem. „Vztahy mezi krajským úřadem a Mělníkem a dalšími obcemi Mělnicka by se měly zintenzivnit, a měly by být především pracovnější. Ono je sice hezké, že nám sem hejtman přijede na hejtmanské dny a přijede popřát na vinobraní a tak dále, ale já bych ho tady mnohem radši viděl na konkrétních jednáních, kde se bude sedět nad plánem něčeho, o čem budeme diskutovat. A když by tady nebyl on, tak by tu měli být jím pověření náměstci, vedoucí odborů a tak podobně. Je prostě potřeba víc pracovat. Představitelé našeho města by si měli podávat dveře v různých krajských kancelářích, aby se s krajským úřadem diskutovalo a debatovalo, a to nejen tehdy, když si to vynucuje nějaká krizová situace. Chci se na kraji zasazovat o věci, které jsou v zájmu Mělníka a jeho sousedních obcí.“  

Vy jste vstoupil do mělnické politiky před dvěma lety. Proč? A proč se nyní chcete zapojit do politiky na krajské úrovni a kandidujete za sdružení Středočeši?
Byl jsem před dvěma lety osloven, zda bych chtěl do mělnického zastupitelstva kandidovat. Sám jsem to sice neměl nikdy v úmyslu, ale když jsem nakonec do komunální politiky začal dělat, tak mě ta práce velmi zaujala. Myslím si, že je možné věci měnit k lepšímu. A proč teď chci do krajského zastupitelstva? V roce 2006 nám v komunálních volbách vyjádřila podporu Unie svobody, jejíž představitelé mne nyní požádali, zda bych za ni nechtěl kandidovat. Musím přiznat, že to není strana, která má dnes příliš dobrou pověst. To je ale škoda, protože když se loď potápí, tak všechny krysy utečou – čili všichni ti negativní, kteří tam byli, jsou pryč, a lidé, s nimiž jsem se setkal v současné době, jsou mi poměrně sympatičtí. Mají pravicové liberální názory a dovedu si představit, že by byli alternativou k ODS, která se mi s těmi svými problémy nelíbí. Sám jsem přitom jednoznačně pravicový politik. A do krajských voleb jdu s tím, že bych rád nadále působil v krajské dopravní komisi, kde jsem pracoval poslední dva roky. Je to totiž velmi přínosné - člověk získává spoustu podnětů a informací, které pak využije ve své práci pro město.  

Co se vám tedy podařilo za ty dva roky, kdy jste členem krajské dopravní komise a předsedou dopravní komise na Mělníku?

Myslím si, že se nám v dopravní komisi města podařila celá řada věcí, které se ale těžko prosazují dál přes radu města a zastupitelstvo. Mimojiné jsme se zabývali i dopravou v centrální části města a z komise vyšly některé návrhy například na vytlačení zájezdové autobusové dopravy z centra města tak, aby vozy stály nikoli nad Vrázovou vyhlídkou, ale na autobusovém nádraží. Potěšující na tom je, že jak jsme tyto návrhy připravili, tak je podpořili i odborníci na dopravu. Potěšující už ale není fakt, že byť na radě města bylo několikrát konstatováno, že ty autobusy už letos vytlačíme, nakonec k tomu vůle není a všechno zůstává jen ve stavu návrhů předložených dopravní komisí. Budeme do toho samozřejmě tlouct dál, aby se to realizovalo. Za úspěch pak považuji především to, že se díky naší iniciativě podařilo v územním plánu jak města, tak kraje stabilizovat variantu pro přeložku silnice I/16 v prostoru mezi Neuberkem a Chloumkem. To už je teď definitivní varianta - na ní by se nemělo měnit nic.  

Co je podle vás v současnosti potřeba zlepšit, za co se chcete zasazovat?
To je velice široká otázka. Možná to bude znít hodně obecně, ale domnívám se, že je potřeba především zlepšit komunikaci s občanem a průhlednost všech rozhodnutí. Mně například naprosto nevyhovuje, jakým způsobem jsou prezentovány zápisy z rady a ze zastupitelstva města Mělníka. Neznalý člověk, občan, se z nich nic nedoví. Ani neví, o čem se jednalo. Nevím třeba, proč se v zápisech uvádí jen číslo parcely a neuvede se rovnou i ulice, ve které se parcela nachází. A podobných věcí je spousta. Domnívám se, že je určitý záměr, aby věci byly nepřehledné. Ostatně i mně jako zastupiteli se v tom hledá poměrně špatně a celé dva roky se snažíme přimět vedení radnice tento přístup změnit. Podobná situace je i v krajských materiálech, kterých je hodně a které se neustále odvolávají jeden na druhý. Najít v nich něco konkrétního je velice problematické. Přitom informace jednoznačně zprůhlednit lze. Jsou v našem státě města, která třeba zveřejňují svá výběrová řízení. Informace prostě vyvěsí na internet způsobem „byly tady takové a takové nabídky a my jsme vybrali tuhle firmu proto a proto.“ Tady na Mělníku se tohle nikdy nikdo nedoví. A tak se zbytečně šíří drby typu „ten za to vzal tohle, ten za to vzal tohle“. Korupce tady u nás je, nebudeme si říkat, že ne – a takovýmto způsobem by aspoň lidi viděli, proč se jak rozhoduje, a měli by větší důvěru ve svoje zastupitelstvo. Pokud se vyskytne nějaká pochybnost či stížnost, pak reakce vedení města by měla být taková, že na svých internetových stránkách okamžitě zveřejní všechny smlouvy, které se věci týkají, aby se všichni mohli podívat, co město učinilo a jakým způsobem vše probíhá. Dnes sice internetové stránky města máme, ale takovouhle informaci tam, bohužel, nedostanete.  

Jste kandidátem z Mělníka. Co chcete pro něj v krajském měřítku udělat, co mu chcete přinést?

Obecně bych chtěl, aby se vůbec pro Mělník ze strany kraje dělalo víc. Co si budeme povídat, krajský zastupitel pracuje a lobbuje nejen pro kraj jako celek, ale hlavně pro ten svůj region. Čili jestliže je dnes v krajském zastupitelstvu velice silně zastoupeno Benešovsko a přilehlé oblasti, pak samozřejmě získávají víc. Z hlediska dopravy se například hodně tlačí na dálnici D3 a na jižní obchvat Prahy, a tak podobně. V tomhle směru se u nás na severu neděje v podstatě vůbec nic. Samozřejmě se v průběhu volebního období objeví další věci a mít na kraji zastupitele je velice podstatné. Je také důležité pro starostu Mělníka a pro starosty ostatních obcí u nás mít na kraji člověka, kterého znají a který je odtud a na kterého se mohou přímo obracet. Práci zastupitele pro Mělnicko vidím právě z tohoto pohledu – aby za náš region víc lobboval. Když se řešila přeložka silnice I/16, viděl jsem, že spousta toho skutečně vázne na krajských úřednících - a to proto, že z města za nimi nikdo nechodil. Nám se je však podařilo dostat na jednání na Mělník a měsíc nato se naše návrhy začaly zapracovávat do plánů. Čili tyto vazby se musejí zintenzivnit. Kdybych chtěl být konkrétní, pak bych začal z hlediska kraje tlačit na dopravní řešení, a to tak aby kraj pokud možno co nejvíc uspíšil právě stavbu přeložky silnice I/16 a aby se na ní pracovalo rychle. Nám na Mělníku by to totiž pomohlo opravdu hodně.  

Vazby mezi městem a krajem tedy dříve nijak zvlášť intenzivní nebyly?

Na tom si trvám. Jsem přesvědčen o tom, že město Mělník nevyvíjelo dostatečný tlak v otázce průtahu. Což nemyslím jen na toto zastupitelstvo a toto vedení města, ale i na všechny jim předcházející. První varianty průtahu se rozpracovávaly v 70. letech, a nikdy se to nedotáhlo do konce. Takže u všech zastupitelstev, ať už v komunistických dobách nebo v době současné, musel být nějaký zádrhel – a totiž ten, že nebyl vyvíjen tlak. Faktem je, že když jsem se coby nový zastupitel a nový předseda dopravní komise dostavil na Ředitelství silnic a dálnic a hovořil jsem s jeho představiteli, tak oni mi otevřeně řekli, že se jim zdá, že Mělník nic postavit nechce. Že takto to na ně už léta působí. Myslím si, že v poslední době se situace změnila, věci se pohnuly a snad v příštím roce se aspoň část průtahu začne stavět. Myslím si ale, že by bylo zase zapotřebí vyvíjet velmi intenzivní tlak na to, aby se stavělo klidně ve dvou etapách najednou. To je totiž možné, je to reálné, jde to. Nesmí se stát, že se průtah nepostaví celý, že se postaví pouze některé jeho části. A k tomu to může, domnívám se, snadno sklouznout. Třeba v částech kolem Blat budou velké pozemkové problémy. A to se vůbec neřeší. Přitom jde o věci, které mělo město řešit při přípravě výkupu pozemků a tak dále, ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic. Neděje se ale vůbec nic... Obávám se, aby to neskončilo tak, že uděláme tady kousek a tady kousek a pak že bude ticho po pěšině. Když už se ten průtah probojoval i proti vůli spousty lidí – ne každému se líbí, že průtah povede v blízkosti jeho domu – a když je schválená ekologická studie, rozpracované projektové práce a mohlo by se začít stavět, tak aby to nezůstalo jen u toho, že Mělník bude mít zase jenom nějaký malý kousek, nějaký malý paskvil.  

Slovo autora:
Možná se někteří čtenáři podivují, proč jsem si k tomuto rozhovoru krátce před krajskými volbami vybral právě Milana Schweigstilla. Pokusím se své motivy shrnout asi takto…
Prostor věnovaný v různých mediích sociálním a občanským demokratům obecně je opravdu velký, jejich názory jsou voličům předkládány prakticky neustále a známe je skoro nazpaměť. Nezavislým kandidátům se ale moc prostoru nedává, přestože jejich názory, vize a přístupy k problémům regionálního života mohou být významnými hybately změn. Milan Schweigstill je člověk, který může být pro Mělník velmi důležitý. Chce pro Mělník pracovat, má představu o tom, jak by měly věci být ("správně" být) a v zastupitelstvu města předkládá dobré navrhy, námítá a připomínkuje a tak dále (kdo někdy byl na zasedání zastupitelstva města Mělníka v tomto volebním období, dá mi jistě zapravdu).
Milan Schweigstill kandiduje do krajského zastupitelstva. To je fakt. Podle čeho se ale mají voliči rozhodnout v otázce jeho zvolení ci nezvolení, když nevědí, jaké má názory? Mimochodem je na kandidátní listině sdružení Středočeši číslem 7, je nejvýše postaveným kandidátem ze severní části Středočeského kraje, tedy z Mělnicka a Mladoboleslavska. I proto by jeho názory měly zaznít. Ostatní

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

2 Takovýho


starostu potřebujem

1 Sbírání funkcí?


Rozhazovat peníze naši zastupitelé umí, to vidíme všichni. Megalomanské vinobraní, nákup zvonkohry na radnici, nechvalně známý radar. Nechápu, proč si třeba radar jen pronajali. Stejně veškerá data dle zákonů musí spravovat městská policie. Proč se platí nehorázné nájemné za tento radar a město pak nemá ani na obsílky. Nebude to tím, že městská policie nemá ani tušení o tom, jak se data z radaru zpracovávají a dělá to za ní nelegálně právě ta soukromá společnost? Vážení páni zastupitelé, seberte si svých pět švestek a jděte už z té radnice pryč!!! Vždyť těm lidem, co tam nyní sedí jde jen a jen o sebe, nikoliv o občany města. A pan Schweigstill a Čech se rozhodli své funkce ještě znásobit a usadit se na židle v krajském zastupitelstvu. Děkuji, ale Vás volit opravdu nebudu.

Obrázek uživatele DvořuS

1.1 :)


jen bych podotkl.. že megalomanské punkobraní nebo pod jiným pseudonymem zvaný mělnický festival byl pro město výdělečným....

1.1.1 Rád bych podotknul, že


Rád bych podotknul, že obce a města nejsou výdělečnými oraganizacemi, jak si někteří lidé myslí! Vinobraní už léta nemá s tradicí nic společného. Jedná se o čistě komerční akci.

Obrázek uživatele DvořuS

1.1.1.1 :)


nepopírám, a vůbec mi to nevadí navíc všechno bylo stvořeno ke konzumaci a zařízení koloběhu uměle vytvořených hodnot dnes stále známých jako peníze.

1.1.1.1.1 Tedy Dvořusi, to zírám.


Tedy Dvořusi, to zírám. Měl jsem za to, že jsi obhájce tradičních punkových hodnot a jako takový tedy brojíš proti různým formám konzumu. Ale je fakt, že dnešní punková hudba už je celkem hodně o konzumu a výdělku.

Obrázek uživatele DvořuS

1.1.1.1.1.1 :)


je to asi tak že mi to vadí v určitých hladinách míň než fetky a náckové ale dneska si nevybereš...