Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Opili se a obtěžovali
Dne  11.10.2008 ve 13:35 hodin řešili strážníci stížnost občanů, že se před prodejnou Kaufland se nacházejí tři osoby  narušující   veřejný pořádek. Na travnaté ploše  před   prodejnou  se nacházeli dva muži, kteří jevili známky požití značného  množství   alkoholu či  jiné návykové látky. Dále na chodníku v podobném stavu ležel další muž. Kolem mužů byl  značný  nepořádek  ( prázdné  láhve od vína, piva a vodky). Při příchodu strážníků se jeden muž choval velmi arogantně  a  stále  pokřikoval na  kolemjdoucí občany  velmi vulgární  výrazy .  Po tomto  incidentu  hlídka  muže vyzvala  k umravnění  a k dodržování veřejného  pořádku. V muži ležícím  na chodníku  byl zjištěn hlídce již  velmi  dobře známý  mělnický občan. Jeden z mužů odmítl svou totožnost prokázat, proto byl předveden na OO P ČR.  Muži po sobě museli nepořádek uklidit a byli od supermarketu vykázáni.

Nemocný muž vytopil sousedy
Dne 12.10.2008 v 9:45 hodin telefonicky oznámili z jednoho panelového domu, že zde dochází k  vytopení  bytu.  Muž sdělil, že od brzkých  ranních   hodin mu  ze stropu  kape voda  a toto  se stále stupňuje. Dále   bylo   hlídce sděleno, že se již pokusil spojit s majitelem bytu, ze  kterého  pravděpodobně voda uniká. Tento majitel bytu ovšem  odmítá otevřít  a    vodu uzavřít.  Hlídka se proto následně  pokusila   tohoto muže vyzvat k  otevření bytu.  Tento s  hlídkou  komunikoval  přes  zavřené  dveře a odmítal otevřít. Hlídce se po citlivé komunikaci podařilo  získat důvěru tohoto muže  a ten nakonec dveře  otevřel.  Při  dalším  šetření  bylo  hlídkou  zjištěno, že  jmenovaný je  značně  zmatený a  s  hlídkou komunikoval velmi nejistě. Z toho důvodu byla  na   místo  přivolána RZS.  Hlídka zjistila, že  byt je v dezolátním  stavu,  všechny  místnosti  jsou   naplněny odpadky a  různým materiálem (  oblečení, alkohol,  spreje,  mnoho zapalovačů,  atd.). Dále bylo zjištěno, že v kuchyni je  puštěna   teplá  voda, která  teče na  zem. Hlídka  vodu uzavřela  a zamezila dalším škodám. V průběhu prováděného zákroku se muž choval velmi zmateně. Po příjezdu RZS byl  jmenovaný vyšetřen  a poté  převezen  k  do  nemocnice. Strážníci o celé situaci informovali syna nemocného muže, který sdělil, že o špatném zdravotním stavu svého otce ví a z tohoto  důvodu  byl také hospitalizován. Ale v předešlých dnech byl z nemocnice  propuštěn.   Přislíbil  zajištění bytu  otce a uvedení bytu do  přijatelného a hlavně bezpečného stavu.  Hlídka MP po   domluvě  s   představitelkou  bytového  družstva  uzavřela  přívod vody a plynu a následně byl byt uzavřen.  V 18:45 hodin telefonicky opět oznámili z bytového družstva, že se nemocný muž opět nachází na schodech v místě bydliště. Jelikož se choval stále  velmi zmateně,   převezla ho sousedka opět do  nemocnice na oddělení neurologie.  Ošetřující lékař sdělil, že muže nehospitalizuje a   že celá  věc musí být dále dořešena v kompetenci MP. Žena žádala strážníky o pomoc. Hlídka MP konzultovala problém s pracovnicí sociálního odboru, která  sdělila, že nelze s tímto problémem nic udělat a další řešení  je na  strážnících. Hlídka  se znovu spojila  s   lékařem  RZS, který  byl  v  ranních  hodinách  hlídce  nápomocen  při   prvotním úkonu. Přislíbil  opětovnou kontrolu muže  a   případné umístění do  příslušného zařízení.  Volající ženě bylo sděleno, že  se může  spolu s  nemocným odebrat do místa  bydliště, kam se později dostaví výjezd RZS. V 19:20 hodin telefonicky oznámil  lékař z oddělení neurologie, že provede opětovné vyšetření  a  případně zařídí převoz  do psychiatrického  zařízení. Hlídka MP se  po  tomto sdělení  dostavila do místa trvalého bydliště nemocného a  převezla ho na oddělení neurologie. Ve   21:08  hodin  bylo  vyšetření  ukončeno  a  službu   konající lékař požádal o asistenci při převozu výše uvedeného  do   léčebny v Horních Beřkovicích.

Zloděj si chtěl kolo od stromu odsekat
Dne 12.10. ve 22:40 oznámil muž, že v ul. Krombholcova  u prodejny Matinka  je  ke  stromu  přivázané  jízdní  kolo, do kterého  nyní někdo asi seká sekyrou. Na místo  vyjela hlídka. Už zde nikdo nebyl, ale u stromu s průměrem cca  15 cm  bylo  zámkem připevněno pánské jízdní   kolo  stříbrné  barvy. Lano zámku bylo částečně  přeseknuté. Při přesekávání došlo i k poškození stromu. Poznatek byl předán  na OO PČR Mělník. V 1:05 zjistila hlídka  MP  při následné  kontrolní činnosti, že se zde kolo ani zámek, kterým bylo kolo  uzamčeno, již nenachází. Strážníci budou ve věci provádět další šetření.   Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice