https://www.traditionrolex.com/7

 Město Mělník uspělo s další žádostí o dotaci | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město Mělník uspělo s další žádostí o dotaci

Město Mělník uspělo s další  žádostí o dotaci na Rozšíření a zkvalitnění výuky ZŠ Jungmannovy sady

Výbor Regionální rady Střední Čechy schválil dne 1.10.2008  dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 4 369 399 Kč na projekt Rozšíření a zkvalitnění výuky ZŠ Jungmannovy sady. Celkové investiční náklady představují 4 723 675 Kč. Zahájení realizace je 10.10.2008. Práce budou zhotoveny do července 2009.

Základní škola Jungmannovy sady v současné době disponuje pouze jednou učebnou informatiky s 15 pracovišti PC. Cílem projektu Rozšíření a zkvalitnění výuky ZŠ Jungmannovy sady je navýšení kapacity studijních prostor transformací nevyužitého půdního prostoru na novou multimediální učebnu. Dalším cílem projektu je zavedení moderních technologií do výuky a zkvalitnění zázemí výuky ve venkovní učebně a tělocvičně, včetně terénních úprav dvora a výsadby zeleně.

Výstupy projektu:
1) nově zbudovaná multimediální učebna vytvořená transformací nevyužívaného půdního prostoru;
2) zvýšená kapacita studijních prostor o 16 míst;
3) zavedeny moderní technologií do výuky ( interaktivní tabule, bezdrátové hlasovací zařízení, výukový software);
4) zrekonstruovaná podlaha tělocvičny;
5) vybudována pergola pro venkovní učebnu.
Doplňkovým efektem k realizovanému projektu jsou terénní úpravy dvora a ozelenění prostoru založením okrasných záhonů a jejich osázením dřevinami a ostatními rostlinami. Upravený prostor bude následně využíván pro výuku environmentální výchovy a pracovních činností.

V současné době město Mělník musí do 30 dnů od schválení dotace Výborem Regionální rady předložit další povinné přílohy k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Mezi povinné přílohy patří např. doklad o zajištění finančního krytí projektu, smlouva o vedení speciálního účtu k projektu, doklady ze stavebního zákona apod.. Po jejich odsouhlasení nic nebrání k podepsání smlouvy.

Ing. Pavla Veverková, euromanažerkaMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7