Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Správní odbor informuje o činnosti

Úsek matriky
V měsíci září 2008 bylo uzavřeno v Mělníku 17 manželství. Od druhé poloviny září se oddává pouze v obřadní síni.V  měsíci září se narodilo  55 dětí, z toho dvojčátka Jiří a Josef. V matričním obvodě Mělník zemřelo 31 občanů.

Úsek občanských průkazů
V měsíci září bylo u našeho úřadu podáno 716 žádostí o nový občanský průkaz. Je to sice nárůst oproti srpnu asi o 200 žádostí, ale i tak zbývá ještě dost občanů, kterým koncem letošního roku skončí platnost OP ze zákona. Proto opět upozorňujeme, že končí občanské průkazy vyrobené do konce roku 2003 bez strojově čitelné zóny. Jedná se o občanské průkazy, které mají pouze z jedné strany fotografii a číslo OP má 6 číslic a 2 písmena (barva OP je růžová).

Úsek cestovních dokladů
Zařizovat cestovní pasy  i zařizovat zápisy dětí do cestovních pasů je nejlépe mimo sezónu dovolených. K podání žádosti o první cestovní pas dítěti je zapotřebí zařídit dítěti nejdříve osvědčení o státním  občanství České republiky,  které se zařizuje na matrice příslušné k trvalému pobytu dítěte. Toto osvědčení se musí zařizovat s předstihem, jelikož se tato žádost zasílá do Prahy na Krajský úřad Středočeského kraje na zhotovení. K zařizování osvědčení o státním občanství České republiky je zapotřebí:  
vyplněná žádost o osvědčení státního občanství, občanský průkaz zákonného zástupce, RL zákonného zástupce ( nejlépe si vzít sebou RL obou zákonných zástupců), RL dítěte, 100,- Kč na poplatek.    

K zápisu dětí do cestovních pasů rodičů je zapotřebí :  vyplněná žádost o provedení změn v cestovním dokladu, občanský průkaz zákonného zástupce, cestovní doklad zákonného zástupce, RL zákonného zástupce (nejlépe si vzít sebou RL obou zákonných zástupců), RL dítěte, 50,- Kč  za každé dítě.


PhDr.Mrázová Květa
vedoucí správního odboruMěsto - z radnice