Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Granty na rok 2009 schválili radní

RM schválila na svém jednání dne 13.10. 2008 grantový program města Mělníka v oblasti kultury, zájmů a práce s dětmi pro rok 2009.Granty budou udělovány na projekty podporující kulturní a společenský život ve městě, zejména v těchto oblastech: mimořádné aktivity v oblasti kultury, umění, zájmové činnosti a práce s mládeží, aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu, aktivity navazující na tradice města a odkaz významných osobností města. Přijímání přihlášek probíhá prostřednictvím podatelny nebo přímo na odboru školství a kultury vzhledem k tomu, že je možné okamžitě zkontrolovat úplnost přihlášky a případně vyžádat doplnění od předkladatele. Termín pro přijímání přihlášek je do 12.1. 2009.


Mgr.Zuzana Jansová, vedoucí Odboru školství a kultury MÚ MělníkMěsto - z radnice