Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Granty na rok 2009 schválili radní

RM schválila na svém jednání dne 13.10. 2008 grantový program města Mělníka v oblasti kultury, zájmů a práce s dětmi pro rok 2009.Granty budou udělovány na projekty podporující kulturní a společenský život ve městě, zejména v těchto oblastech: mimořádné aktivity v oblasti kultury, umění, zájmové činnosti a práce s mládeží, aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu, aktivity navazující na tradice města a odkaz významných osobností města. Přijímání přihlášek probíhá prostřednictvím podatelny nebo přímo na odboru školství a kultury vzhledem k tomu, že je možné okamžitě zkontrolovat úplnost přihlášky a případně vyžádat doplnění od předkladatele. Termín pro přijímání přihlášek je do 12.1. 2009.


Mgr.Zuzana Jansová, vedoucí Odboru školství a kultury MÚ MělníkMěsto - z radnice