Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Ceny města Mělníka 2008

Ceny města Mělníka za rok 2008 budou uděleny v úterý 25. listopadu 2008 v Masarykově kulturním domě. Slavnostní večer bude zahájen v 18,00 hodin,  v jeho průběhu zazní výběr z českých oper (B. Smetana: Prodaná nevěsta, Tajemství, Hubička, Dvě vdovy; V. Blodek: V studni; A. Dvořák: Rusalka) v provedení smyčcového orchestru se sólisty Alžbětou Brzotickou (soprán) a Miroslavem Brzotickým (bas).
Ceny města Mělníka 2008 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 9.9. 2008.

Zlatý řád města Mělníka se uděluje
Jaroslavu Krombholcovi in memoriam

Stříbrný řád města Mělníka se uděluje
Ludvíku Böhmovi in memoriam
Josefu Stáhlíkovi in memoriam


Medailonky oceněných osobností

Jaroslav Krombholc
(30.1. 1918 Praha – 16.7. 1983 Praha)
Jaroslav Krombholc se narodil v Praze, ale  dětství a mládí prožil na Mělníku – žil v dnešní Krombholcově ulici čp. 329. Pocházel z hudebnické rodiny. V roce 1937 Jaroslav Krombholc maturoval na zdejším reálném gymnáziu. Poté následovalo studium skladby a dirigování na pražské konzervatoři a její mistrovské škole. Od roku 1938 byl  na Mělníku sbormistrem Pěvecko – hudebního sdružení, spolupracoval i s Komorním sdružením a ochotnickým divadelním souborem Vojan. Soubor Vojan při slavnostním otevření Masarykova kulturního domu v roce 1936 uvedl Naše Furianty, k nimž Jaroslav Krombholc složil scénickou hudbu. Ještě ve válečných letech Jaroslav Krombholc dirigoval v Národním divadle a pohostinsky také v České filharmonii, roku 1944 se stal šéfem ostravské opery. Od června 1945 až do roku 1975 je spojen s operou Národního divadla, kde střídavě působil ve funkcích dirigenta, hlavního dirigenta a šéfa opery. Vynikajícím způsobem nastudoval a uvedl desítky oper domácího a světového repertoáru. „S mezinárodním ohlasem se setkalo jeho strhující provedení Mozartova Dona Giovanniho (udržel se na repertoáru přes 10 let), avšak dominantou jeho interpretace v Národním divadle byla stěžejní díla české a slovenské národní klasiky“ B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich a další. Jaroslav Krombholc hostoval mj. i v cizině - Rio de Janeiru, ve Vídni, Varšavě, Poznani a Londýně, kde jako první český dirigent vystoupil po válce v Covent Garden při nastudování Musorgského Borise Godunova v roce 1959.

Josef Stáhlík
(29.3. 1885 Tmáň, okres Kladno – 20.7. 1963 Mělník)
Je spojen s Mělnickem od roku 1911, kdy zde nastoupil na místo učitele klasické filologie, českého jazyka na městském reálném gymnáziu a v roce 1934 se stal jeho ředitelem. Působení Josefa Stáhlíka na Mělníku je nedílně spojeno také s městským archivem. V roce 1922 ho jmenovala městská rada kronikářem a archivářem města. Díky jeho zásahu byl významný mělnický městský archiv zachráněn. Josef Stáhlík se velice záhy po svém příchodu na Mělník zapojil do osvětové činnosti v našem okrese, a to nejprve v Čítárenské komisi a později v Okresním osvětovém sboru. V obou případech byl knihovním referentem (zasloužil se o vznik sítě veřejných knihoven) a zároveň byl nejvýznamnějším lektorem. Přednášel o spisovatelích, o literárních směrech, o významných dnech, svým slovem uváděl divadelní představení, pronášel kulturně historické přednášky či přednášky vzdělávací např. pro Sokol, a divadelní ochotnický spolek Vojan. Právě v divadelním spolku Vojan byl  v roce 1919 jedním ze zakládajících členů a poté předsedou. Josef Stáhlík se zabýval také překlady latinských veršů římského básníka Catully.

Ludvík Böhm
(2.1. 1835 Mšeno –  2.1.  1908 Mělník)
Byl prvním ředitelem dívčí měšťanské školy na Mělníku. Hrál v mělnickém ochotnickém divadle a jeho zásluhou tak začaly být uváděny hry v českém jazyce. V první polovině 60. let  stál u zrodu  Zpěváckého spolku, Čtenářského spolku, založil občanskou záložnu na Mělníku. Ludvík Böhm byl jedním ze zakladatelů mělnického Sokola, kde v letech 1868 – 1870 vykonával funkci náměstka starosty a pokladníka. Společně s městským tajemníkem  B. Schuberthem vydával první místní časopis „Mělničan“ (1864) a dopisoval také do českých novin. Dále překládal z němčiny a ruštiny. Některá díla Ludvík Böhm publikoval  též pod pseudonymem B. Romanovský, jímž připomíná svůj mšenský původ. Böhmův  hlavní přínos však spočívá  v jeho monografii s názvem „Královské věnné město Mělník a okres Mělnický“, na které pracoval od roku 1865 do roku 1891. Toto dosud nepřekonané dílo o 932 stranách vydal o rok později vlastním nákladem. Na návrh Ludvíka Böhma bylo také  usnesením městského zastupitelstva dne 10.března 1886 jednomyslně rozhodnuto utvořit spolek pro založení krajinského muzea.Město - z radnice