Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Vrak auta je na poli
Dne 12.11.2008 od 10:00 hodin prováděla hlídka MP šetření ve  věci vraku  osobního motorového  vozidla zn. Š 120, zelené   barvy, v  prostoru pod remízkem  ve  směru  na  obec Strážnice od střelnice Chloumek. V udaném směru se nachází v poli myslivecký posed, o cca 200 m dále je zmiňovaný remízek, pod jehož spodní části se nachází vrak uvedeného  vozidla, který není ze silnice vidět. Vrak  má rozbitá  všechna okna,  je   zcela otevřen, rozbitá přední světla - zadní lampy, chybí SPZ, ze  zavazadlového  prostoru  odstraněn  štítek  s identifikačními  znaky. I když se vozidlo nachází mimo katastr  města  Mělník, strážníci se celou věcí zabývají. Po  provedené lustraci  u OO  PČR Mělník  byl na  základě zjištěného  VINU vozu zjištěn poslední majitel. Vzhledem k tomu, že je vrak mimo katastr  města Mělník, bude celá záležitost  včetně  spisového materiálu postoupena příslušnému orgánu k dořešení.                     

Sedmačky si dávaly cigarety před vyučováním
Dne 12.11.2008  v 7:40 hodin byly  v  křoví  v Jungmannových  sadech přistiženy  dvě dívky ze sedmé třídy, jak zde kouří. Obě dívky byly hlídkou MP předány řediteli tamější základní  školy. 

Otci bylo odebráno dítě
Dne 12.11.2008  v 8:45 hodin asistovali strážníci  při dohledu  na veřejný  pořádek  při  odebírání  dítěte  otci,  který  je  ubytován v  azylovém domě. Při uvedeném  aktu se  nacházel  
pracovník  PČR,  sociální  pracovnice  a  zaměstnanec  soudu.  V  době   prováděného zákroku  nedošlo ze  strany otce k  žádnému  narušení  veřejného pořádku. 

Nešlo o zápasy psů
Dne 12.11.2008 v  10:39 hodin oznámil   muž,  že kouká  z   vyhlídky směr na Hořín, kde má dojem, že dochází k nepovoleným zápasům   psů nebo  osob. Jak bylo posléze zjištěno, jednalo se   o  cvičení  pořádkové služby PČR.    

Zákaz nerespektovali, protože značka byla ohnutá
Dne 12.11.2008 v 12:10 hodin strážníci prošetřili stížnost z MŠ Pohádka Slovany na vozidla, která parkují    před MŠ  u rampy ( v zákazu ). Na místě bylo zjištěno, že zákazová dopravní značka je poničená a  nelze tudíž  provést oprávněný zákrok. Poznatek  ohledně ohnuté značky byl předán na TS, které zajistí instalaci nové značky.     

Agresivní opilec zaměstnal strážníky, zdravotníky i policisty
Dne 12.11.2008 ve 21:53 hodin oznámila telefonicky  žena, že v  ul. Sokolovská leží  v trávě muž, který  se nehýbe  a na nic nereaguje.  Strážníci na místě našli muže, který na podněty nereagoval, položili ho do stabilizované polohy a přivolali RZS. Opilý muž byl odvezen na interní oddělení. Velmi brzy se museli strážníci mužem zabývat znovu, neboť volali z nemocnice, že potřebují pomoc, neboť je pacient velmi agresivní k sestřičkám i lékařům. Strážníci muže zklidnili  a vzhledem k agresi byl přikurtován  k  posteli. Než stihli strážníci z objektu nemocnice odjet, museli zpět na internu, neboť opilý pacient se z kurtu vytrhl a ohrožoval sestřičky. Strážníci okamžitě pacienta zklidnili. Lékařka vyplnila náležitosti pro převoz  pacienta   na záchytnou stanici v Mladé Boleslavi a přivolala pro převoz sanitu a  
hlídku PČR. Hlídka P ČR se na oddělení dostavila v 00:30 hodin, kde  si   pacienta převzala.  V 00:55  hodin se  k oddělení dostavila i  sanita. Pacient byl naložen a za účasti PČR byl převezen do Mladé Boleslavi.    
 
Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice