https://www.traditionrolex.com/7

 Tisková zpráva: Dostupnější internet s pomocí fondů EU | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Tisková zpráva: Dostupnější internet s pomocí fondů EU

Již v roce 2004 zastupitelstvo města Mělníka schválilo zásadní rozvojový dokument, který se nazývá Strategický plán rozvoje města Mělníka. Cíle, které jsme si v tomto dokumentu stanovili, se snažíme systematicky realizovat konkrétními projekty, na které samozřejmě hledáme maximum mimorozpočtových finančních prostředků. Po čtyřech úspěšných projektech (Modernizace autobusového terminálu Mělník, Veřejně přístupné místo k internetu v prostorách budovy Centra seniorů v Mělníku, Rekonstrukce sociální ubytovny v Mělníku, Dukelská 2668 a Rozvoj služeb cestovního ruchu na Mělnicku) jsme v listopadu 2005 připravili a odevzdali další žádost o finanční příspěvek ze Společného regionálního operačního programu (opatření 2.2) na projekt „Síť VPMI v centru města Mělník“.
Hlavním cílem tohoto projektu je zpřístupnit vysokorychlostní internet široké veřejnosti. Tento cíl naplníme realizací těchto aktivit:

  • zbudováním páteřní sítě na bázi mikrovlnných pojítek pracujících v bezlicenčním pásmu 10,3 – 10,6 GHz. dojde k propojení sídlišť Pivovar, Sportovní a Podolí vysokorychlostním připojením k internetu s maximální kapacitou 20 Mbps,
  • umístěním třech nových informačních kiosků z bezplatným přístupem k internetu (v prostorách recepce Městského úřadu, Informačním turistickém středisku a v Městské knihovně Mělník),
  • obnovou dvou veřejně přístupných PC sestav s veřejně přístupným internetem (radnice, Městská knihovna Mělník),
    a vytvořením lokální WiFi sítě v historickém centru města, které umožní veřejnosti bezplatný přístup k internetu na náměstí Míru, Palackého náměstí, v ulici Husově a Svatováclavské a nejbližším okolí.
  • Město Mělník tímto projektem dále rozvíjí spolupráci s občanským sdružením MaSON, které bude zajišťovat po dobu realizace projektu bezplatný přístup připojení internetu. O.s. MaSON se bude v provozní části projektu rovněž starat o údržbu sítě a její rozvoj.

Fotografie: wocko

Na konci února 2006 jsme dostali informaci, že tento náš záměr uspěl a pod evidenčním číslem CZ.04.1.05/2.2.00.5/3142 může být realizován! Celkové investiční náklady tohoto projektu jsou plánovány ve výši 1 953 329 Kč. 75 procent z celkových nákladů bude pokryto finančním příspěvkem z fondů EU, 10 procent ze státního rozpočtu ČR a zbývajících 15 procent z rozpočtu města Mělníka.
Tento projekt má úzkou návaznost na další aktivity, které bude město Mělník realizovat v tomto roce. V nejbližší době vzniknou nové internetové stránky města včetně virtuální prohlídky turisticky atraktivních lokalit. Předpokládáme, že občané našeho města budou moci těchto nových služeb využívat od měsíce srpna tohoto roku.

Ing. Tomáš Martinec, euromanažerČlánky

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

2 supr


supr

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

1 a tož to je zpráva dne


klobouk dolů, Mělník bude možná časem normální město.. Kamera chválí.


https://www.traditionrolex.com/7