Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Předaudit dopadl výborně

Na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí proběhlo ve dnech 10.-13.11. 2008 dílčí přezkoumání hospodaření Města Mělník za rok 2008. Dílčí přezkoumání vykonali kontroloři Krajského úřadu Středočeského kraje. Předmětem přezkoumání bylo především plnění příjmů a výdajů rozpočtu, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek a  účetnictví vedené městem. Výsledkem dílčího přezkoumání je, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Ing.Dana Kratoňová, vedoucí Finančního odboru MÚ Mělník


Město - z radnice