Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.
Muzeum M

Máte-li potíže se získáváním výživného pro své dítě, přijďte, pomůžeme vám

S účinností od září 2008 se změnil občanský soudní řád a některé další zákony – zákon o rodině, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, exekuční řád a zákon o pomoci v hmotné nouzi.

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se týká § 11, poradenské činnosti: „V rámci poradenské činnosti poskytuje orgán sociálně-právní ochrany dětí pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu; přitom spolupracuje zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy“.

Pokud tedy patříte k rodičům, na jejichž děti otec /matka/ neplatí řádně soudem stanovené výživné, můžete se dostavit na oddělení sociálně-právní ochrany dětí MÚ Mělník, kde vám sociální pracovnice pomůžou při kontaktu s povinným, s podnětem na zahájení trestního stíhání, s návrhem na exekuci apod.


Anna Zappová, OSPOD


Město - z radnice