Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Vydejme se správnou cestou

Vydejme se správnou cestou je název kurzu zaměřeného na výchovu k partnerství a rodičovství a pro dospívající dívky ze ZŠ ho již potřetí připravily pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Letos se kurzu opět zúčastnila děvčata ze ZŠ J. Matiegky v Mělníku. První schůzka se uskutečnila 4. listopadu. Dívky se dozvěděly, kterým dětem je sociálně-právní ochrana poskytovaná a kdo se může na oddělení obrátit o radu a pomoc. V průběhu měsíce listopadu s děvčaty besedovala MUDr. Karla Uhrová, dětská lékařka, Katarína Šinková, DiS., pracovnice Psychosociálního centra ACORUS v Praze (zabývá se domácím násilím), PhDr. Dagmar Frycová, dětská psycholožka.

Přednášky byly svým obsahem zaměřené na období dospívání, navazování partnerských vztahů, zodpovědného chování v pohlavním životě, plánované rodičovství a péče o děti. Dívky také získaly informace o domácím násilí, dozvěděli se, jak situaci, pokud nastane, řešit. Kurz vždy končíme návštěvou kojeneckého ústavu.

Tentokrát měly dívky možnost vybrat si mezi KÚ v Kolíně a KÚ v Kladně. Rozhodly se pro KÚ v Kolíně. Prohlédly si zařízení, kde jsou umístěné děti od narození do tří let věku. Sociální pracovnice je seznámila s činností kojeneckého ústavu a povyprávěla o jednotlivých dětech. Všichni jsme si s dětmi pohráli a předali jim drobné dárky. Děvčatům, která letošní kurz absolvovala, a musím konstatovat, že s velkým zájmem o danou problematiku, bude v měsíci prosinci předáno osvědčení. Dívky získaly od lektorů mnoho informací a rad. Přeji jim, aby všechny tyto důležité informace a rady pro život uměly v budoucnu dobře využít. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě kurzu ochotně podíleli.

Anna Zappová, oddělení sociálně-právní ochrany dětíMěsto - z radnice