https://www.traditionrolex.com/7

 Zalití sklepa u radnice? Velké riziko | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zalití sklepa u radnice? Velké riziko

Odborníci jsou přesvědčeni, že by se nejprve mělo podzemí Mělníka znovu prozkoumat


Mělník - V létě objevený sklep na náměstí Míru v Mělníku se má ve čtvrtek vyplnit speciální směsí. Možná se tak ale nestane. Památkáři a archeologové se obávají, že by zalití sklepa, který je v havarijním stavu, mohlo způsobit katastrofu. Podzemí by se mělo prozkoumat a se sanací počkat. Je totiž možné, že je tam další sklep či chodba, o které se neví. Pak by se zásyp propadl a mohl poškodit renesanční radnici.
Sklep na náměstí Míru a u Erbenovy ulice, o kterém nikdo donedávna nevěděl, má prasklou klenbu a narušenou statiku. Hrozí, že se zřítí. Objeven byl při havárii vodovodního potrubí, při které se propadla část náměstí.
Odborníci z Oblastního báňského úřadu v Kladně mělnické radnici nařídili, že musí sklep zajistit nejpozději do konce roku. Radnice měla dvě možnosti: buď sklep zpevnit za 1,6 milionu korun s tím, že bude pro veřejnost nepřístupný, nebo ho zajistit zasypáním. Druhá metoda je pro město ekonomicky výhodnější. Bude stát „jen“ 300 tisíc korun, ale nikdo přesně neví, zda dole není další chodba.
„Každý odborník z oblasti geologie nebo hornických prací, který sestoupil dolů, prohlásil, že se sklep musí vyplnit,“ uvedl mělnický místostarosta Jaromír Kovářík. Podle něho se na zasypání shodlo sedm odborníků. Doplnil, že má vyjádření znalce z báňského úřadu, podle něhož se má sklep okamžitě zajistit. „Skalní bloky hrozí zřícením, může k tomu dojít kdykoli. Jediným řešením je okamžitá likvidace této dutiny, a to vyplněním vhodnou hmotou,“ citoval ze zprávy Kovářík.
Zasypání odmítla komise pro regeneraci mělnické radnice. „Domnívám se, že by se měly nejprve udělat alespoň vrtané sondy v délce 1,2 metru a zjistit, zda tam nejsou žádné prostory, kam by se zálivka mohla provalit,“ uvedl místní zastupitel a člen komise Radim Vajchr.
Za nebezpečné považují zasypání sklepa také archeologové z pražského archeologického ústavu. „Bez průzkumu terénu je zalévání nebo zasypávání riskantní,“ uvedla mluvčí ústavu Jana Maříková-Kubková. Podle ní mají historické objekty svoje ustálené klima, které se utvářelo celá staletí.

Obavy mají i památkáři „Pokud se do tohoto systému jen nepatrně zasáhne, může to vyvolat nebezpečné efekty,“ varovala mluvčí. Dá se podle ní předpokládat, že pod nově objeveným sklepem jsou v podzemí další prostory. „Jakmile se sklep vyplní, tak to může například vahou zálivky prolomit sklep pod ním nebo stěnu sklepa, který je z boku, a celé se to pak propadne,“ řekla Maříková-Kubková. Podle historiků vede někde pod Erbenovou ulicí tajná chodba. Popsal to i Jiří Čumpelík ve své knize V trenkách a naboso.
Mělničtí památkáři souhlasí s tím, že se havarijní sklep musí zajistit. Vyjádřili ovšem stejné obavy jako archeologové. „V případě zasypání by mohlo dojít k celkovému propadu do dalších podzemních prostor, o kterých se dnes můžeme pouze dohadovat, zda na tomto místě jsou. Ohrožena by pak byla statika přední části radnice, protože v blízkosti sklepa se nachází její pilíře,“ uvedl vedoucí mělnických památkářů Jiří Dohnal.
Proti zasypání jsou i členové Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku.

Lucie Zikmundová

Převzato z MF Dnes, pondělí 24. listopadu 2008Články

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

4 Reportáž na ČT24


3 Odborníci na podzemí?


Jak tady čtu, p. Kovářík je asi velký odborník. Navzdory všem lidem kteří se tím živí on prosadil svůj "politický" názor a bude se zasypávat. Asi opravdu nečetl knížku V trenkách a naboso (můžu vřele doporučit, je to zajímavý a veselý čtení). Tam je pěkně popsána výprava do podzemí v Erbenově ulici. P. Kovářík by se tam dočetl o věcech které by mu asi nevylepšily spánek...

Obrázek uživatele milk

2 Každý... dovede zasypat


Prostor,který je tam stovky let se má do konce roku zasypat.Já myslím,že tak brzy to nespadne.Udělat nejnutnější zajištění a potom každý rok postupně opravovat.

Jak jsem již dříve napsal,jsou v okolních domech u radnice tři patra sklepů.Z mělnického podzemí v minulosti vedly únikové chodby na všechny strany.

Zaráží mě postoj radnice,která při svém rozhazování za blbosti není ochotna zaplatit 1,6 milionu za opravu,ale dá 300 tisíc za nenávratné zničení historické památky.Tady má vrchní památkář ukázat,že je něco platný na svém místě a ne honit plastová okna.

Obrázek uživatele milk

2.1 Kdo se připojí?


Když se má sklep z bezpečnostních důvodů zasypat,musí zásypový materiál zaplnit celý prostor(pěchovat a hlavně podepřít strop).Když na několika místech zásyp nedosáhne stropu a tím ho nepodepře,je vlastně sklep nezabezpečen.Rozdíl je pouze v tom,že při případném zhroucení stropu sklepa nadloží nepoklesne o dva metry,ale "pouze"o několik decimetrů.Při použití technologie naplavení vodou nevím jakým způsobem se zkontroluje správné zaplnění celého prostoru sklepa.

Radnice má sice základy založené na skále a to je také vše.V případě uvolnění skály pod základy(sklep)dojde k narušení statiky zdí nad tímto propadem.

Dalším problémem je použítí popílku k zásypu sklepa.Popílek vlastně obsahuje látky,které ani vysoká teplota v kotli nezničila,včetně radioaktivity.Běhá mi mráz po zádeh, když si uvědomím,že asi 15 metrů od tohoto sklepa je vodojem pitné vody pro spodní polovinu Mělníka,na druhou stranu historická studna, která má čistou vodu díky průsaku přes horniny v prostoru náměstí a dále obrovská požární nádrž pod středem náměstí.Přeji si,aby radnice v této diskuzi zveřejnila fyzikální a chemické vlastnosti použitého popílku.Dle zákona mám na tuto informaci právo.

 

1 Podrobnosti?


Jestli si máme o problému udělat obrázek, měli bychom mít možnost si přečíst podrobnosti, nevíte někdo, je-li někde tahle příležitost? Například co je to za směs, kterou má být zálivka provedena a v jakém množství (potažmo váze). Zároveň nechápu, co se tam půl roku provádí a sleduje, když ještě nikdo neví, jestli je hned pod sklepením další prostor.

1.1 podrobnosti


Obrázek je skutečně velmi těžké si vytvořit - ve změti informací a neinformací z mělnického Městského úřadu. O množství tun materiálu nejde, jde právě o to, že se neví, co tam dole přesně je, protože se neudělaly ty sondy. Odorníci taky říkají, že klidně zasypat, ale až potom, až se ukáže, co v okolí a pod sklepem vlastně je, nebo není.
Dnes je mimořádné zastupitelstvo od 16 hodin. Takže tam lze otázky položit a dostat na ně odpovědi. Sám si myslím, že by se město mělo umoudřit, pozastavit plán na zasypání a udělat sondy. Vše se maximálně opozdí, to je tak všechno, co se s tím vším může stát. Když se sondy neudělají a někde tam něco dalšího bude a tuny směsi se tam provalí a zbourají "přepážky", můžeme se těšit na opravdu pěknou rekonstrukci historického centra - rozpočet by se vyšplhal opravdu vysoko. Ještě výš než na zhruba 170 milionů, které nedávno odhlasovalo zastupitelstvo po navýšení rozpočtu o celých 40 milionů. Jenže dotace z EU zůstává stejná - 83 milionů. Kde město vezme těch zbylých 87 milionů, to snad ví jen bůh... Město je už teď v poměrně velké finanční tísni.
Pokud Vám záleží na tom, aby se věci ve městě děly správně (tedy například dle návrhů odborníků), přijďte dnes na zastupitelstvo do budovy bývalého oresního úřadu na náměstí Míru a řekněte svůj názor zastupitelům, kteří dnes už asi jako jediní mohou zasypání (údajně chystané již na tento čtvrtek ráno) oddálit a mohou nechat provést navrhované sondy.

1.1.1 škoda


...škoda, jsem tou dobou mimo město.

1.1.1.1 Takže se zítra sype. Dnes


Takže se zítra sype.
Dnes místostarosta Jaromír Kovářík na zastupitelstvu prvně veřejně uznal, že riziko propadu či provalení je a že o něm ví. Skutečně nikdo neví, co tam dole je. Přesto toto riziko město podstoupí, protože prý odborné posudky hovoří jasně - zasypat do konce roku. Někteří zastupitelé mají ale jiný názor, například Jiří Čermák z PRO Mělník, který toto téma dnes znovu otevřel s tím, že chce vidět písemné důkazy o tom, že město má vyjádření statika a také zprávu o tom, že žádné jiné prostory přímo sousedící se zítra zasypávaným sklepem nejsou. Ty nedostal (možná jsem si špatně všímal?). Místostarosta Jaromír Kovářík všem tlumočil slova odborníků, s nimiž mluvil, a je neústupný a trvá na tom, že se prostor musí na základě posudků a varování odborníků zasypat co nejdříve. Osobně mi sdělil, že podle odborníků nelze prostor nijak zajistit ani ibručemi, ani bedněním ani nijak jinak. O tom panují mezi zastupiteli pochybnosti. Jak mi sdělil pan Kovářík, navíc by v případě propadu stropu lidé ze sklepa neměli kudy utéci a nebylo by jim případně možné nijak pomoci odtěžením.
Nicméně diskuze zastupitelů nedospěla k návrhu na revokaci předchozího rozhodnutí zastupitelstva z dřívějška (kdy byli ubezpečeni o existenci zmíněných posudků). Do sklepa se nalije 40 tun popílku (sami si představte, kolik toho je a jaká to bude tíha - takže se modleme, aby naše mělnická skála byla opravdu pevná, neměla v sobě průduchy a udržela naši radnici v původní pozici navěky). Směs se tam bude vozit postupně (aby se nepropadla vozovka v ulici Legionářů, a to v místě sklepa, který město před rokem ztratilo prodejem proluky Hamburk panu Kowandovi, respektive jeho rodičům) a bude tam napouštěna společně s vodou, která bude současně odčerpávána - tak se popílek dostane všude. Podle pana Kováříka se čeká taky, zda voda nembude nekudy unikat.
Zítra se má začít plnit tento prostor, který se letos přímo před radnicí propadl a sousedí s jejími pilíři, před 9. hodinou ranní. Takže, kdo se chcete podívat - a ne tomu vlastními těly bránit, jděte se tam podívat.
Snad nám radnice nespadne. Nemusí hned, ale třeba za pár let. Kdyby jo, bude to pěkná zátěž pro rozpočet, že... Ale samozřejmě si tohle nepřeju, naopak. Osobně mám pochyby o tom, že se pro to udělalo maximum, co šlo, protože to bylo všechno hodně narychlo.

1.1.1.1.1 Díky za informace


Tak už mám hrubou představu o tom, jak se problém řeší. Ať s tím souhlasíme nebo ne, zalito už je a kouknul jsem se chvíli taky. Přijela velká cisterna s materiálem, postavila se před radnici, pak přijeli hasiči s jednou cisternou a nacouvali před radnici, poté to samé oranžová cisterna technických služeb, jak jinak - před radnici. Když jsem odcházel z náměstí, míjelo mě ještě jedno hasičské auto, které nevím, kam najelo, ale odbočovalo (hádejte) k radnici. Nevím přesně, kde se zachraňovaný sklep nachází, ale matně tuším, že shodou náhod a okolností je právě před radnicí. Dnešní akci tedy musím nakonec hodnotit pozitivně, protože když už nic jiného, tak byla provedena zatěžkávací zkouška sklepa samotného, nebo jeho okolí, což není určitě k zahození.

(Našel jsem na netu tenhle článek. Je zajímavý)https://www.traditionrolex.com/7