Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Mládež se schází za bytovkou a dělá tam nepořádek
V poslední době se denně množí stížnosti na chování mládeže, která se schází za  bytovkou mezi  ulicemi Studentská  a Wolkerova  a dělá zde velký nepořádek. Jednu z kontrol provedli strážníci  27.11.2008 v 17:40 hodin, kdy na místě zastihli tři chlapce a dvě dívky ve věku 14 – 16 let převážně z Mělníka. V minulém týdnu zde veliký nepořádek uklidily technické služby a vzhledem k tomu, že se zde začal opět další odpad (poházené   papíry,  plasty   a  igelitové  pytlíky) hromadit,  hlídka  nechala   mládež vše uklidit a poté je z místa vykázala.

Agrentinská doga neměla známku
Dne 28.11.2008 v 17:15 hodin telefonicky oznámila žena, že její 16letá dcera venčila v parku psa rotvajlera spolu  s  kamarádkou  a při tom došlo k napadení jejich psa  jiným  psem. Hlídka vyrazila na místo, kde bylo zjištěno, že při odchodu dívek z parku došlo k drobné hádce mezi děvčaty a několika  rómskými mladíky.  Po této  hádce jeden  z mladíků  odběhl a vzápětí se  vrátil   spolu se starším mužem, který měl u sebe argentinskou dogu,  kterou poštval  slovy: „ Vem si a trhej" na rotvajlera. Pes se opravdu rozeběhl na rotvajlera, kterého děvčata měla na vodítku  a   byl opatřen  košíkem. Poté  došlo ke  rvačce  obou  psů.  Rvačka  byla   ukončena až po  několikanásobné žádosti  o odvolání psa. Děvčata  poté  místo opustila. Hlídka MP  zjistila majitele dogy. Ten hlídce  sdělil, že  venčil  svého psa bez vodítka a bez košíku, jelikož ho v  místě  bydliště již většina obyvatel zná. Při  venčení  prý spatřil, jak se  jeho pes rozeběhl  do parku,  kde se  začal prát  s  neznámým  psem.  Po  tom psa odtrhl. Hlídka zjistila, že  doga nemá  známku. Jelikož nebylo možné na místě  zjistit   skutečný stav věci, bude celá věc předána na Správní odbor MÚ Mělník.     
 
Žena nerespektovala dopravní značku
Dne 28.11. ve 12:30 hodin spatřili strážníci osobní automobil, v němž seděla řidička, která nerespektovala značku přikázaný směr jízdy. Strážníci vozidlo zastavili a zjistili, že  je zcela nezpůsobilé provozu  na pozemních komunikacích (rozbitá světla, mlhovka, sjeté pneu, chybějící   a poškozené  známky prokazující měření emisí a TK atd.). Na základě výše uvedených  skutečností   byla na  místo přivolána  hlídka OO  PČR, která  si  celou  záležitost  převzala za účelem dalšího šetření.    

Muž ztratil klíče od bytu
Dne   29.11.2008 v 00:15  hodin oznámila  žena na linku 156,  že  soused  upadl  před  domem  a  ztratil  klíče od  bytu. Nyní  se nemůže  dostat domů.  Strážníci muži, který měl  odřený nos  a  část  obličeje, nabídli zabezpečení  lékařského  ošetření,  což   odmítl. Muž sdělil, že klíče ztratil někde před domem, když  šel z blízké  hospody. Hlídka  prošla celý  uvedený úsek,  ale  klíče nenalezla. Jak bylo dále zjištěno, muž bydlí v bytě se svým synem,  který se  ale doma toho času nenacházel. Muž měl u  sebe vybitý mobilní telefon , ve kterém měl číslo na syna.  Hlídka zajistila k telefonu nabíječku, ale  při spuštění bylo požadováno zadání PIN kódu, na který si nemohl muž vzpomenout. Poté hlídce sdělil, že na chodbě tedy počká na  syna  a  ten mu  otevře. Přivolání  specializované firmy  na  odemčení  bytu odmítl. Protože  jmenovaný nebyl  ohrožen na  životě  a  byl  v  teple   panelového domu, hlídka místo opustila.

Vrak asi někdo zapálil
Dne 29.11.2008 v 00:23  hodin na  linku 156  oznámil muž, že manželka pracuje  v  
loděnicích na  vrátnici a  nyní mu  oznámila, že  před  vrátnicí  hoří  osobní  motorové vozidlo.  Oznámení bylo  předáno hlídce  MP a  OOPČR.   Hlídka  MP se  po ukončení  předchozího  zákroku  dostavila  na  místo   určení,  kde bylo zjištěno, že  se jednalo  o vrak vozidla zn.  Š-120.   Vozidlo bylo uhašené a věc již byla v šetření hlídky OO PČR. Hlídka MP   hlídce OO  PČR jako  poznatek sdělila,  že uvedené  vozidlo  bylo  již   několik dní v  místě odstaveno. Vozidlo  musel  tedy  někdo úmyslně  zapálit. Po  předání  poznatku  hlídka  MP  místo   opustila.                                                               
 
Muž pod vlivem alkoholu havaroval
Dne 29.11.2008  v 00:56  hodin při kontrolní činnosti zahlédla hlídka MP v ul. Komenského v kolejišti cca 20m od přejezdu  osobní motorové  vozidlo zn. Ford Fiesta  U vozidla byla hlídka P ČR, která věc již  řešila.  Na místě bylo zjištěno, že řidič, který měl v dechu naměřeno 2,49 promile alkoholu, jel od   restaurace  Zelená lípa, nezvládl  řízení, sjel ze  srázu ke kolejím, kde  se převrátil  přes střechu a spadl  do  kolejiště.  K žádnému  zranění u  jmenovaného nedošlo.  Vlaky  v  obou   směrech byly  zastaveny. Na místo se poté dostavili hasiči a  policisté. Vozidlo hasiči z kolejiště vytáhli a provoz na trati byl znovu obnoven.                                                     
 
Žena nechala v taxíku kabelku
Dne 29.11.2008  v 01:31 hodin na linku  156 oznámila žena, že ji nyní odvezl domů  na  
Sídliště  Sportovní taxík, ve kterém zapomněla kabelku, jejímž obsahem  jsou   klíče od  bytu. Nyní  se nemůže  dostat domů.  Hlídka  MP  následně  u baru  Rio v ul. Nová hovořila s jedním z taxikářů,  který   hlídce  sdělil, že si informaci  o ztrátě  kabelky již předali a  tato  
bude navrácena své majitelce.

Agresivní muž zaměstnal strážníky, policisty i lékaře
Dne 29.11.2008 v  03:15 na  linku 156  oznámila žena z baru Koruna,  že mají  v  
objektu osobu  s  rozbitou  hlavou. Na místě je již RZS s  ošetřujícím   lékařem.  Jelikož je  pacient agresivní  a odmítá  se nechat  ošetřit,  prosí hlídku MP o pomoc. Při příjezdu hlídky MP se na místo dostavila  i hlídka  OO PČR. Místní  znalostí  strážníků bylo  zjištěno,  že  se  jedná  o  muže z Dolních Beřkovic. Ten dle  svědků upadl na schodech a rozbil si  hlavu. Při  příjezdu hlídek  na místo již agresivní  nebyl. Lékař přesto  požádal  o  doprovod  na  chirurgickou  ambulanci . Obě hlídky se dostavily na ambulanci, kde při  snaze   lékaře o vyšetření na rentgenovém oddělení podnapilý pacient zařízení pozvracel  a poté začal být agresivní. Proto byl policisty a strážníky připoután  k  přepravnímu  lehátku.  Po  ošetření   byl muž policejním vozidlem převezen na internu do Mladé  Boleslavi.
    
Bezdomovec si vyhloubil zemljamku              
Dne  30.11.2008 v 9:10 hodin strážníci objevili v prostoru neupraveného lesnatého porostu  na břehu Labe   směrem ke starému mostu stanovou plachtu podepřenou větvemi, vedle čerstvě vykopanou díru o velikosti cca 2x2 metry o hloubce cca   1 metr s ohništěm. Zjistili, že se zde zdržuje strážníkům známý bezdomovec  z Frýdku-Místku. Ten sdělil,  že  v  místě   trvalého  pobytu není  vítán, nemůže  sehnat  práci  a  na  jakoukoli  ubytovnu nemá peníze.  Dále  uvedl,  že díru vykopal, aby  ve  velkých mrazech přežil. Hlídka muže upozornila na  protiprávnost jeho   jednání  a vyzvala  ho, aby  prostor uvedl  do původního stavu a  svou sociální a finanční  krizi řešil  jiným způsobem.  Z důvodu  sociální  
tísně výše jmenovaného bude celá věc  bude postoupena dále.                                       
 
Promočený muž si chtěl jen povídat
Dne  30.11.2008 v  10:50 hodin  oznámila  na  linku  156  obsluha   čerpací stanice Shell, že uvnitř mají neznámého muže,  který je celý mokrý, obtěžuje své okolí hrubými výrazy a nechce  místo opustit. V 10:59 hodin opětovně žádost o hlídku do čerpací stanice, že  
dotyčný vyhrožuje obsluze zabitím. Strážníci na místě zjistili, že se   jedná  o hlídce dobře známého muže. Obsluha čerpací stanice  k  celé věci  sdělila,  že  jmenovaný  vykřikoval  nesouvislé  věty  s   výhružkami. Dále uvedla, že ke  škodě na  majetku nedošlo.  Muž řekl,  že se před  chvílí oblečený koupal  v řece a chtěl  si  jen popovídat s lidmi. Muž byl z místa vykázán a celá věc bude postoupena k dalšímu řešení.
 
Nezletilé dívky si chtěly odnést bez placení podprsenky
Dne 30.11.2008 v 17:00  hodin strážníci řešili krádež v supermarketu TESCO, kde se o krádež pokusila 12letá  a 13letá dívka ( nevlastní sestry). Dívky odcizily dvě podprsenky za 340 korun  a naplnily  tak skutkovou  podstatu  přestupku krádeže.  Po  provedení  všech   nezbytných úkonů byly nezletilé předány matce. Věc  bude postoupena  odboru  sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálně právní ochrany dětí MÚ Mělník.
 
Muže rušila vietnamská svatba
Dne 30.11.2008 ve 20:21 hodin  na linku 156 oznámil muž stížnost na velký hluk  z  
restaurace Skleník. Strážníci zjistili, že se zde koná vietnamská  svatba. Žádný hluk nebyl zjištěn. Muž si stěžoval celkem ještě asi čtyřikrát, v restauraci sdělili, že po 21.hodině budou končit.

Svítilna za 300
Dne 1.12.2008 v 15:45 hodin  strážníci řešili krádež v supermarketu EVA, kde se 53letý muž z Liberce pokusil odcizit svítilnu za 99 korun. Nakonec ho pokus o krádež stál 300 korun blokové pokuty.
 
 Otužilý Ital si ustlal na lavičce
Dne 1.12.2008 v 8:00 hodin strážníci našli na lavičce v parkánu spícího muže – dle sdělení občanů zde spí už druhou noc. Muž žijící v současné době v Itálii  byl z místa vykázán.

Podnapilý občan vyrazil na sociálku
Dne 1.12.2008 ve 14:56 hodin strážníci zasahovali na sociálním odboru, kam přišel silně podnapilý muž z Hořína, který se zde při jednání  dostal do konfliktu. Z budovy byl vykázán. 

Mladá žena se opila a skončila v nemocnici
Dne 1.12.2008 ve 21:55 hodin  strážníci vyjeli na vlakové nádraží, kde se měla vyskytovat silně podnapilá mladá žena, kterou nebylo možné vzbudit. Strážníci zde  26letou ženu nalezli a vzhledem k jejímu stavu  ( vypila sedmičku vodky) přivolali RZS, která ji dovezla na vyšetření do nemocnice.  
 
Zraněný vlčák našel útočiště v útulku
Dne 1.12.2008 ve 22:15 hodin bylo strážníkům sděleno, že ve Vodárenské ulici běhá
opuštěný pes (vlčák), který kulhá na nohu. Informaci dostal městský útulek,  jehož pracovník psa odchytil a převezl do útulku.

 
Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice