Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Město Mělník slavnostně zahájilo realizaci projektu Revitalizace historického centra města.

Dne 3.12.2008 v 10:00 hodin proběhlo v zasedací místnosti Radnice za přítomnosti vedení města, zastupitelů, zástupce Úřadu Regionální rady, zástupců dodavatelských firem, pracovníků úřadu města a médií, slavnostní zahájení projektu Revitalizace. Po úvodním slově pana starosty Mgr. Miroslava Neumanna, následovala prezentace euromanažerky Ing. Pavly Veverkové obsahující informace o samotné žádosti o dotaci, o celkových výdajích na projekt, cílech a výstupech projektu. Představeni byli také zástupci dodavatelských firem podílející se na realizaci akce. Součástí prezentace byl také závazný harmonogram odsouhlasený mezi investorem a generálním dodavatelem. Po slavnostním přípitku se účastníci přesunuli do lokality parku Jungmannovy sady, kde byly panem starostou slavnostně odhaleny velkoplošné informační panely. Práce na projektu byly zahájeny 1.12.2008 a začaly chodníkem v ul. Tyršova a prořezáním stromů v parku Jungmannovy sady.

Harmonogram bude po dobu výstavby projektu trvale umístěn v prostorách radnice pro veřejnost. Může doznat samozřejmě změn. První změnou je chodník ul. Tyršova. Ten se měl realizovat až v říjnu/listopadu příštího roku. Po dohodě s dodavatelem jej město realizuje už v letošním roce. Radnice plánuje v prvním lednovém čísle měsíčníku Mělnická radnice informovat občany o schůzkách s dodavatelem, kde budou občané seznámeni s průběhem prací v konkrétní ulici.

Ing. Pavla Veverková

Výbor Regionální rady Střední Čechy schválil dne 3.9.2008 dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 83 milionů Kč na projekt Revitalizace historického centra města Mělník.

Celkové investiční náklady představují cca 169 mil. Kč. Město Mělník získalo druhou nejvyšší dotaci z celkového počtu pěti schválených projektů. Práce budou zhotoveny do dubna 2010.

Cílem projektu je provést revitalizaci historického centra města Mělník, a tím navrátit historickému centru města funkci kulturního, obchodního a společenského prostoru, dále potom zvýšit kvalitu života rezidentům města Mělník, zvýšit atraktivitu města pro investory a návštěvníky a zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb v historickém centru města. Revitalizace historického centra města Mělník s sebou nese provedení obnovy povrchu komunikací (do přírodních materiálů), realizaci přeložek inženýrských sítí, stabilizaci podzemí rekonstrukcí kanalizační sítě, kompletní obnovu mobiliáře, rekonstrukci fasád městských domů (budova radnice, Městské policie, Městské knihovny a Základní umělecké školy) a rekonstrukce parku Jungmannovy sady.

Revitalizace se týká následujících lokalit: část ul. Legionářů, část ul. Pražská, ul. 17. listopadu, ul. Husova, ul. 5. května, ul. Tyršova – chodník podél Jungmannových sadů, ul. Vinohrady Karla IV., ul. U Tanku, ul. Na Aušperku, park Jungmannovy sady, ul. Zámecká, Česká,Kněžny Emmy, Na Podhrádí, J. Seiferta, Palackého náměstí a ul. Svatováclavská.
Město - z radnice