Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Město Mělník získalo ocenění „Pečující obec“

Město Mělník získalo ocenění Pečující obec za podporu rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.
Toto ocenění obdrželo od Společnosti pro ranou péči – Střediska rané péče Praha. Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.
Cílem sociální služby je předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace. Služby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postižení do přijetí dítěte vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory biologickými, sociálními a psychologickými.
Raná péče je poskytována převážně v přirozeném prostředí dítěte. Základním přirozeným prostředím je rodina. Toto platí zejména pro období od 0 do 3 let. Proto je pro ranou péči typická forma terénní práce (návštěv poradenského pracovníka v domácím prostředí).

Mgr.Drahomíra Pavlíková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník


Město - z radnice