Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]
Muzeum M

Leden v Želvím doupěti


Bez aktualizací, prostě přehled celého programu. Aktualizace a doplňky možné, budou pak přímo v kalendáři.

ŽELVÍ DOUPĚ – program na leden 2008

11. 1. - 15:00 DĚTSKÉ ODPOLEDNE: Rodinné centrum Kašpárek pořádá Putování za Betlémy (tradiční putování za krásami mělnických betlémů, sraz před Kašpárkem v 15:00 hodin), v kavárně se po procházce můžete pobavit při maňáskovém divadélku pro malé i velké. (cca od 16:00)
Připravily členky o.s. Kašpárek Mělník (kavárna)

13. 1. - 19:00 FILMOVÁNÍ: Debutující postmoderna, díl I. - Eraserhead (Mazací hlava) Davida Lynche - Přednáška s projekcí debutujících hvězd postmoderny se pokusí představit Lynchovu prvotinu v kontextu jeho současné tvorby. Lynchovo dílo je rozsáhle interpretováno a dalo by se říci analyzováno. Film, který se neopakovatelně zapsal do dějin amerického filmového umění, je pozoruhodný bizarností, mimořádnou vizualitou a zejména extrémní pozorností ke snímanému zvuku. 
Přednášku s projekcí připravil Jakub Šlajs (knihkupectví)

16. 1. - 18:00 VERNISÁŽ: Karel Šustr – Alternativa Unijazzu - dvorní fotograf občanského sdružení Unijazz, které pořádá festivaly Boskovice, Babí léto a Alternativa a navazuje svou činností na Jazzovou sekci svazu hudebníků. Karel představí fotografie dokumentující festival Alternativa, na kterém se představilo mnoho uznávaných osobností světové i domácí „tak trochu jiné hudby“. Soubor bude doplněn i fotografiemi z letošního ročníku, který mj. přivezl i dech beroucího kazatele Davida Edwardse s jeho Woven Hand. Výstava potrvá do druhé poloviny února. 
Připravil Karel Šustr (kavárna)

16. 1. - 19:00 DIVADLO: Varlénův loutkový seminář / Sigismud de Chals – Kubus & Káva, který
V rámci festivalu Alternativa 2008 představili premiéru kubistické frašky členové Varlénova loutkového semináře, jež je založený k výhradnímu provozování loutkoher štítivého levobočka pražského postundergroundového hnojiště Sigismuda de Chals. V tomto elektrizujícím pnutí plují marionetoví viselci s pohyby galvanizovaných žabích stehýnek dekadentní atmosférou polosvěta, minuvšího se s jakýmikoli ideály už tak definitivně, že předstírá jejich existenci jako svůj fundament. Lahůdka pro diváky se smyslem pro černý humor. 
Hrají: loutky v rukou Romana Kollinera a Miloslava Vojtíška (knihkupectví)

24. 1. - 19:00 sobotní FILMOVÁNÍ: Edelweiss Pirates - Pravdivý příběh o odvaze a lidské důstojnosti připomíná osud skupinky mladých Němců, kteří si říkali Edelweissští piráti podle alpské protěže, kterou měli ve znaku. Na sklonku třetí říše v rozbombardovaném Kolíně bojovali proti nacistické zvůli a připravovali útok na sídlo gestapa. 
Přednášku s projekcí organizují Dirty Brothers (knihkupectví)

27. 1. - 18:00 PŘEDNÁŠKA: Na téma Bylinky a léčení pohovoří MUDr. Lenka Hodková. 
Přednášku pořádá klub DIOCHI (kavárna)

27. 1. - 19:00 FILMOVÁNÍ: Debutující postmoderna, díl II. - THX 1138 - Přednáška na téma Lucasova antiutopického sci-fi THX 1138, které je pozoruhodnou přípravou velkého vyprávění o Hvězdných válkách, bude druhou z řady prvotin postmodernistů. Příběh z 25.století o lásce THX 1138 a LUH 3417 je však mimořádný svébytnou estetikou a vizualitou, chladný deformovaný obraz vypovídá o studeném nepřirozeném světě bez lidských citů. 
Přednášku s projekcí připravil Jakub Šlajs (knihkupectví)

Na únor pro vás připravujeme: další pořady FILMOVÁNÍ na téma Debutující postmoderna, též Tohorobův Lipet Grund a na konci měsíce novou výstavu.