https://www.traditionrolex.com/7

 Jak se žije v Centru seniorů Mělník | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na komerce@melnicek.cz.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jak se žije v Centru seniorů Mělník

Krátké ohlédnutí za rokem 2008
Centrum seniorů Mělník se koncem loňského roku začalo opět stávat místem nejrůznějších setkávání, bohatý vánoční program potěšil nejen uživatele sociálních služeb, ale také jejich děti a rodiny. O příjemné zakončení roku 2008 se zasloužil celý kolektiv pracovníků centra, za což jim patří vřelý dík.  
Všichni si velice považují Čestného uznání za mimořádně obětavou, kvalitní a zodpovědnou službu v oboru pečovatelství, které  2. prosince 2008 získala paní Miluše Fajglová z Terénní pečovatelské služby CSM. Titul „Pečovatel/ka roku“ je tradičně slavnostně udělován za účasti první dámy, paní Livie Klausové.

Plány do budoucna
V roce 2009 se budou také v Centru seniorů Mělník vyhlašovat čestné tituly, a to  „Nejlepší pracovník CSM“, „Nejlepší pečovatelka roku“ a „Nejlepší zdravotní sestra roku“. Tituly budou udělovány ve spolupráci s místním Výborem seniorů na základě vyplněných dotazníků od uživatelů sociálních služeb. O titulu tudíž rozhodnou především senioři CSM.
Na jaře vyjde první číslo měsíčníku Cesmína, zpravodaje Centra seniorů, který bude pravidelně vycházet díky mladým redaktorkám z mělnického gymnázia. Aktuality a užitečné informace budou patřit nejen čtenářům z řad uživatelů, ale též jejich nejbližším příbuzným a všem přátelům CSM.
Centrum seniorů Mělník se chce více otevřít i širší veřejnosti, mj. je možnost si za poplatek krátkodobě pronajmout některou z místností k tomu určených, tělocvičnu, společenský sál, seminární místnost či kavárnu CSM. Bližší informace získáte na tel.: 315 630 040.
Během roku bude znovu navázána spolupráce s ostatními příspěvkovými organizacemi Mělníka, například se Základní uměleckou školou. V rámci kulturních aktivit se zde budou konat nejrůznější koncerty, například již první únorovou sobotu přijde od 14 hodin zazpívat paní Věra Nováková, bývalá sólistka ND. Zaznějí známé operetní árie. Sopranistka se zde objeví vždy první sobotu v měsíci. Naplánováno je také westernové odpoledne, setkávání s dětmi místních základních škol apod.
Čeká letní slavnost a ani ve sportu nezůstanou senioři pozadu. Konat se bude nultý ročník turnaje v kuželkách či velké klání ve hře „Člověče, nezlob se“.  
V průběhu roku budou pod vedením zkušených ergoterapeutek otevírány nejrůznější kurzy, např. kurz pletení z proutí, drátkování či kurz malování na hedvábí. Čekají nás přednášky s nejrůznější tématikou, ať již zdravotní anebo cestovatelskou. Pro zájemce se budou pořádat výlety, soutěže a mnoho dalších aktivit.
Plánů je celá řada, věřme, že se všechny zdárně uskuteční a že se všem příznivcům a uživatelům sociálních služeb CSM budou líbit.

Mgr. Eva Bělíková, ředitelka Centra seniorů Mělník
 Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7