Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace pro obyvatele, kterých se dotkne akce „Revitalizace historického centra města Mělníka“.


SETKÁNÍ OBYVATEL S DODAVATELEM STAVEBNÍCH PRACÍ NA RADNICI

Dne 5.12.2008 byla zástupci města a dodavatelské společnosti Čermák a Hrachovec a.s. uzavřena smlouva na realizaci projektu „Revitalizace historického centra města Mělník“. Tento projekt byl připravován od roku 2004, kdy byl schválen ve Strategickém plánu rozvoje města. Následovala příprava architektonické studie a dále pak tvorba projektových dokumentací. Samotná žádost o dotaci byla podána do Regionálního operačního programu Střední Čechy dne 2.5.2008. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 19.11.2008.
Stavební práce tohoto projektu obsahují rekonstrukci kanalizace v historickém centru včetně přípojek k jednotlivým objektům, dále úpravy povrchů dotčených komunikací a rekonstrukce některých dalších komunikací, které jsou obnovovány do vzhledu navazujícího na historický ráz centra města. Dále budou v rámci tohoto projektu obnoveny fasády čtyř městských objektů (Základní umělecká škola, knihovna, radnice, budova městské policie) a revitalizován park Jungmannovy sady.
Uvedené práce budou mít svoji  povahou dopad do běžného života města z důvodu nutnosti částečného nebo úplného uzavření ulic, ve kterých se budou práce provádět, a rozsáhlých výkopových prací. Dalším faktorem, který bude provedení zmíněných prací komplikovat, je předpokládaná koordinace s rekonstrukcemi vodovodu  a plynovodu v předmětné části města, které nejsou součástí dané stavby, ale vzájemně se budou velmi ovlivňovat.
 
Zahájení prací na stavbě proběhlo dne 1.12.2008 na objektu DSO - 10 Tyršova, který zahrnuje rekonstrukci chodníku od ulice Nová po ulici U Tanku a dále pak DSO – 18 Park Jungmannovy sady, kde proběhne prořezání a výsadba nových keřů a stromů. Slavnostní zahájení s odhalením informačních tabulí proběhlo dne 3.12.2008 za účasti starosty města Mgr. Miroslava Neumanna, místostarostů, zastupitelů, zástupce Úřadu Regionální rady, zástupců dodavatelských firem, pracovníků úřadu města a médií. Ukončení prací je plánováno na 30.4.2010
 
Termíny provádění dalších objektů jsou dle harmonogramu postupu prací v I.Q roku 2009 naplánovány takto:
 
SO 10 - 1.12 –   28.2.2009                 Tyršova  - chodník okolo Jungmannových sadů.
SO 01 – 16.2. –   1.5.2009                 Ulice Legionářů – kanalizace a komunikace
SO 07 – 16.3. – 15.7.2009                 Ulice Česká – kanalizace a komunikace
SO 08 – 16.2. – 15.5.2009                 Na Podhradí - kanalizace a komunikace
SO 11   - 1.3. –  10.6.2009                Ulice U Tanku – komunikace
SO 12   -16.2. – 16.3.2009                Na Aušperku  -   komunikace
SO 13 -  16.2. – 30.4.2009                Ulice Seifertova v úseku ulic 17.listopadu a Kněžny Emy – kanalizace a komunikace
 
O předpokládaném postupu prací na uvedených objektech a omezeních, které práce vyvolají, bude prováděcí společnost informovat na schůzce občanů z výše uvedených  lokalit, která proběhne dne 14.1.2009 od 17:00 hod ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Mělníku.
Další informační schůzky budou následovat vždy před zahájením dalších prací v jednotlivých částech roku. Předpokládané jsou poloviny měsíců března, června, září 2009 a v lednu r. 2010.
Další ulice, kterých se bude v následném období stavební činnost týkat,  jsou Husova, Zámecká, Vinohrady Karla IV, Kněžny Emy, 5. Května, Pražská, Svatováclavská, 17. listopadu,  náměstí Míru. + Palackého ulice.
Harmonogram postupu prací je přílohou tohoto článku.Město - z radnice