Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor dopravy MÚ Mělník

Odbor dopravy MÚ Mělník vychází vstříc všem žadatelům o registrační úkony týkající se evidence vozidel v tom, že občanům, na které se v poslední úřední dny v tomto roce (29. a 30. prosince) nedostane pořadové číslo, označí jejich vyplněné žádosti datumem, razítkem a podpisem. Tyto označené žádosti budou dokladem o tom, že úkon, o který občan požádal, byl zahájen ještě v tomto roce a při jeho faktickém vyřizování v roce příštím bude postupováno podle platných právních předpisů v roce 2008. Podmínkou je, aby byla žádost vyplněna minimálně v kolonce vlastník vozidla a registrační značka nebo číslo karoserie (VIN). Potvrzení bude vydávat kterékoliv pracoviště odboru dopravy. Nepožadujte, prosím, tento úkon po přetížených pracovnicích registru vozidel.

Ing. Zdeněk Zrcek ved. odb. dopravy MÚ Mělník


Město - z radnice