Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Dne  29.12.2008 v 18:22 hodin strážníci řešili krádež v Kauflandu, kde se pokusil o krádež zboží za 982 Kč. To ukryl v batohu a s tím pak prošel pokladnou, aniž by zaplatil. Vzhledem k tomu, že šlo o muže, který už v září chtěl v prodejně ukrást zboží za 1371 Kč  a uložení blokové pokuty  by bylo v daném  případě neúčinné, bude celá věc  postoupena   k provedení dalších opatření.                        

Dne 30.12.2008 v  0:14 hodin na linku 156 oznámil muž, že v ulici  Pražská   proti nemocnici hoří  kontejnerové stání.  Po příjezdu hlídky MP  na   místo byl  již požár  lokalizován  HZS.  Došlo k úplnému zničení  dvou   plastových velkoobjemových kontejnerů. Další požár byl úmyslně založen   v ul. Pražská u čp. 2637, kde došlo k poškození rovněž dvou  kontejnerů.   Následně    hlídka  MP zjistila,  že další  požár byl  založen  v  ul.  Rohelova,  a to  přímo u  zateplené fasády  panelového domu.  Přivolána   hlídka HZS. Poškozeny byly dva kontejnery a částečně fasáda domu. Ve  všech  případech prováděla další šetření P ČR a technik HZS. Z důvodu několika   ložisek požáru  byla ze  strany MP  a PČR prováděna zvýšená  kontrolní   činnost a to zejména v ul. Pražská a v prostorách sídlišť.  V 00:59 hodin byl hlídkou MP opět zjištěn požár kontejnerového stání v ul.  Studentská čp. 2481. Hlídce se podařilo oddělit hořící  kontejner   od ostatních a tím minimalizovat škodu. Požár byl následně uhašen HZS.   Celý prostor města byl i nadále monitorován kamerovým systémem.  Další   ložisko požáru již nebylo zjištěno. Hlídky MP a PČR prováděly kontrolyosob. V 01:56 hodin sledovala operační na kam. systému osobu, která se delší dobu pohybovala v prostoru sídliště Sportovní. Vyslaná hlídka MP   zjistila,  že se  jedná o 20letého muže. Hlídce uvedl,  že se pouze prochází. Následnou  lustrací,  bylo zjištěno, že mladík má vedeny tři záznamy o šíření poplašné zprávy.  Přímo na místě se však nepodařilo prokázat, že mladík má něco společného s požáry. Ve věci budou  prováděna další opatření.

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice