Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Termíny pro zkoušky způsobilosti pro provozování taxislužby stanoveny

Městský úřad Mělník, Odbor dopravy, vyhlašuje termíny zkoušek odborné způsobilosti pro rok 2009 pro provozování taxislužby. Zkoušky se budou konat od 13.00 hodin na Odboru dopravy MÚ Mělník, nám. Míru 51, 1. patro, č. dveří 241 ve dnech:

27. ledna, 24. února, 24. března, 28. dubna, 26. května, 23. června, 28. července,

25. srpna, 29. září, 27. října, 24. listopadu, 22. prosince.

Ke zkoušce je nutné se přihlásit alespoň 7 dní před zvoleným termínem a to osobně, písemně nebo telefonicky na čísle 315635511 nebo na e-mailové adrese [email protected]


Renata Michňová, referent dopravy, Odbor dopravy MÚ MělníkMěsto - z radnice