Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Muž byl silně podchlazen
Dne 9.1.2009 ve 12:06 hodin vyjeli strážníci vyjeli do ul.Bezručova k Family Centru, kde ležel muž, který byl  silně  pod  vlivem alkoholu, spoře  oblečen a  s hlídkou nesouvisle komunikoval.  Protože   byl muž velmi prokřehlý a  hlídkou bylo  zjištěno, že je  objednán k protialkoholnímu léčení v ústavu Horní Beřkovice, byla  na místo přivolána RZS,  která převezla muže na interní ambulanci.     
 
Za ošetření se odměnili vulgárními výrazy
Dne   9.1.2009  ve   22:55  hodin  telefonicky  oznámili z nemocnice, že na  chirurgické  ambulanci  se  nachází  několik osob, které tropí  výtržnosti a  jsou pod vlivem alkoholu  či jiné látky. Na místě strážníci zjistili, že  v čekárně chirurgické ambulance se nacházejí dvě osoby  a  jedna v  ošetřovně. Skupinka ( dva muži – 19 a 21 let  a jedna dívka – 19 let) se pokusila poničit  kameru, která je umístěna nad vchodem do ošetřovny. Jeden mladík měl zraněnou  paži a  při  pokusu  o  ošetření  napadal   personál  napadal    velmi  vulgárními výrazy. Hned začali napadal slovně i hlídku městské policie. Po provedení  ošetření  a  dalších  nezbytných  úkonů  hlídka výše  jmenované  z  místa  vykázala. Jelikož    nebylo  v dané  chvíli  možno určit výši způsobené škody a došlo k naplnění skutkové podstaty několika přestupků , bude celá věc postoupena k dořešení   na Správní odbor MÚ Mělník.

Fanouškové Tábora se na Mělníku předvedli
Dne 10.1.2009 v 19:35 hodin požádal operační OO PČR o pomoc hlídky MP při zákroku P ČR   na zimním stadionu, kde se konal hokejový zápas a dle sdělení pořadatelů se jedná  o značně  vyhrocenou  situaci,  kdy  hrozí  vznik  rvačky  a  případných škod na majetku. Jak bylo na místě zjištěno,  při hokejovém zápase  mezi týmem  Mělníka a  týmem Tábora došlo ze  strany fandů  Tábora k  použití zábavné  pyrotechniky  a  dále  docházelo  ke   vzájemným provokacím. Po skončení zápasu hlídky MP a P ČR  zajišťovaly dodržování veřejného  pořádku. Při  tom musela  hlídka  v  několika  případech provést  úkon k  zabránění výtržností či vznikající  rvačce. Hlídkám se podařilo celou situaci zklidnit.  Při  odjezdu  fanoušků  Tábora vyhodili z vozu Nissan dýmovnici na parkoviště u Kauflandu. Tento poznatek byl předán PČR k dalšímu využití.

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice