Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zastupitelé se sejdou až o týden později

Vzhledem k tomu, že více jak třetina zastupitelů požádala pana starostu o posunutí termínu jednání zastupitelstva města, řádné zasedání se o týden posouvá na úterý  27.ledna od 16:00 hodin v zasedací síni MÚ Mělník. Hlavním důvodem je dořešení některých otázek kolem rozpočtu.Město - z radnice