Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Řidič boural s 2,08 promile

Dne 16.1.2009 v 18:07 hodin došlo k dopravní nehodě u cukrárny Astra. Hlídka  MP se  dostavila na místo, kde  bylo  při provedeném šetření zjištěno, že řidič vozidla  Daewoo, jel  ve  směru  z  ulice   Seifertova  a   následně  naboural  přední  částí  vozu  do  okrasných   květináčů. Jak strážníci zjistili, řidič byl  pod vlivem alkoholu. Celou věc si převzala hlídka  DI  PČR. Při  zjištění alkoholu  v dechu bylo zjištěno,  že   řidič požil alkohol ve výši 2,08 promile.  

Ženu rušila hudba

Dne 18.01.2009  v  01:00  hodin  telefonicky  oznámila  žena,  že v  živnostenské provozovně  Sport Bar  Zipo  v  ulici   Jarošova   dochází k rušení nočního klidu. Hlídka MP se po  tomto oznámení dostavila na  místo k  provedení místního šetření. V   provozovně   se nacházelo   cca  10   hostů  a  hrála  reprodukovaná hudba.  Dle názoru  hlídky  MP  k  závažnému  narušování  nočního klidu  nedošlo. Přesto  hlídka upozornila  obsluhu na  předmět stížnosti a požádala o ztišení hrající hudby. Této žádosti bylo  ihned  vyhověno. Po provedení nezbytných úkonů hlídka MP místo opustila.  V  01:34 hodin  opětovně  telefonicky  oznámila  žena,  že  v  provozovně dochází k narušování nočního klidu a dále sdělila, že  není   spokojena s  postupem  hlídky,  jelikož  nebyla  v  provozovně  uložena   bloková pokuta. Hlídka MP se po tomto opětovném oznámení dostavila  na   místo. Reprodukovaná hudba  hrála tišeji než při  prvním   šetření. Hlídka přesto opět obsluhu upozornila na předmět stížnosti  a  požádala  o znatelnější ztišení hrající hudby. Této žádosti bylo  opět  ihned  vyhověno. V  daném  případě,  kdy   hlídka  MP nemá  prostředky k  určení hladiny  hluku a není tak  možné   zjistit,  zda  dochází  k  rušení  nočního  klidu  a  dále,  jelikož  ke  stížnostem  výše uvedené ženy na provozovnu dochází velmi často, bude  celá   věc předána k dořešení na Správní odbor.

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice