Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník v roce 2008

1. Kamerový dohlížecí systém (MKDS)


Popis přestupku /tr.činu / MKDS/

Počet

Zadržení pachatelů krádeže vloupáním do mot.vozidel a pokusu o odcizení mot. vozidla

10

Předejití a zabránění  dokonání trestního činu či závažnějšího přestupku

115

Přestupky na úseku dopravy

1 908

Zadržení při neoprávněném vylepování různých plakátů a poutačů

31

Předáno orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze sprejerství

4

Předáno přestupkové komisi MÚ Mělník.

6

2. Schránky důvěry

Ve městě jsou instalovány tři schránky důvěry, a to jedna na budově městské radnice na náměstí Míru, druhá na budově obchodního domu na náměstí Karla IV. a třetí v části Pšovka na budově pošty. Schránky důvěry jsou městskou policií vybírány 1x v týdnu a podněty řešeny neprodleně samotnou městskou policií nebo postoupeny kompetentním odborům městského úřadu či PČR k dalšímu opatření.

V roce 2008 bylo vyzvednuto 27 podnětů týkajících se veřejného pořádku, veřejné zeleně, dopravního značení ve městě a práce s  mládeží. Vyzvednuto zde bylo též 81 občanských průkazů, 211 různých osobních dokladů ( řidičské průkazy, karty zdravotního pojištění, kreditní a platební karty, další doklady k vozidlům apod.). Dále se ve schránkách důvěry nacházely různé svazky klíčů.

3. Zadržení pachatelé trestné činnosti

Městská policie v roce 2008 zadržela 78 pachatelů trestné činnosti přímo na místě trestného činu. Jednalo se o pachatele krádeží vloupání do motorových vozidel, krádeží vloupáním do objektů a násilných trestních činů. Dále na policii ČR bylo předáno 25 osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti.

4. Linka 156

Městská policie Mělník je držitelem licence na provozování samostatné tísňové linky 156. O tom, že toto číslo je pro občany Mělníka již nepostradatelné, svědčí tisíce telefonátů za rok. V roce 2002, kdy bylo nutno obnovit prioritu této linky tak, aby nedošlo k jejímu odpojení, Městská policie Mělník toto provedla v předstihu a linka přešla do nového režimu bez výpadku. Okolním městským policiím se toto opatření nepodařilo včas uskutečnit, a proto se občané okolních měst a obcí při využití mobilních sítí v případě volání čísla 156 dovolají na Městskou policii Mělník. I po předchozích upozorněních se v roce 2008 jen občané Neratovic dovolali v 496 případech k nám na operační pracoviště. Vždy musela operátorka věc předat a nebo učinit jiná účinná opatření, aby byla těmto občanům poskytnuta požadovaná pomoc. Na lince 156 bylo v roce 2008 zaznamenáno celkem 8 031 hovorů, kdy v 87,2% se jednalo o žádost o pomoc. V ostatních případech se jednalo o omyl nebo zneužití této linky.

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice