Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Správní odbor v roce 2008

Stav obyvatel

V roce 2008 bylo na Mělníku přihlášeno 869 občanů k trvalému pobytu. Z toho přistěhováno z jiných obcí bylo 344 občanů a v rámci Mělníka si změnilo trvalé bydliště 525 občanů. Z Mělníka se odstěhovalo 405 občanů. V minulém roce se narodilo 198 mělnických dětí a zemřelo 177 mělnických občanů. V roce 2008 bylo podáno 120 žádostí o zrušení trvalého pobytu. Ohlašovna přidělila 48 popisných a evidenčních čísel. Dále bylo předáno na odbor 96 nalezených věcí a z toho 51 jich bylo vráceno zpět majitelům. Jednalo se většinou o peněženky s doklady.Od ledna do prosince 2008 zde bylo vydáno 996 výpisů z Czech POINTU.

Občanské průkazy  (OP)

Počet podaných žádostí v roce 2008 dosáhl výše 5 986 ks. Ztrát, odcizení OP bylo v roce 2008 zaevidováno 901. Od 1.9.2006 lze vydávat OP bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc při ztrátě, odcizení, této možnosti v roce 2008 využilo 110 občanů.

Cestovní doklady

V roce 2008 bylo vydáno na MÚ Mělník celkem 1 852 cestovních pasů. Se strojově čitelnou zónou na dobu 10 let bylo vydáno celkem 1 684 cestovních dokladů, z toho dětem do 15 let na platnost pasu 5 let bylo vydáno celkem 471 cestovních dokladů. Cestovní doklady se strojově čitelnou zónou a s biometrickými prvky zpracovává Ministerstvo vnitra v Praze ve lhůtě do 30 dnů, proto občané nadále využívají služby vydání cestovního dokladu bez strojově čitelné zóny v kratší lhůtě do 15 dnů za poplatek ve výši 1 500 Kč pro dospělou osobu a za 1 000 Kč pro osobu do 15 let, ale s platností pouze na půl roku. O tuto službu bylo zažádáno celkem 168x. Odcizeno bylo v roce 2008 celkem 25 cestovních dokladů, ztraceno 131 cestovních dokladů a poškozeno bylo 5 cestovních dokladů.

Matrika

V roce 2008 se na Mělníku narodilo 695 dětí, což je o 64 dětí více, než v loňském roce a o 189 dětí více, než v roce 2006. Sňatků bylo uzavřeno 112 a zemřelo 483 občanů, z toho 448 osob zemřelo přímo v Mělníku. Úmrtnost od loňského roku stoupla o 42 osob. Dále bylo povoleno 7 změn jmen a příjmení, 3 změny příjmení po rozvodu a 5 žadatelů se vrátilo zpět ke svému předchozímu příjmení po rozvodu formou oznámení. Před matrikou bylo sepsáno 174 zápisů o určení otcovství, což znamená, že rodiče dětí nejsou manželé.

Z celkového počtu 112 sňatků bylo uzavřeno 10 mimo obřadní místo a 7 církevních, k nimž matrika vystavila osvědčení pro církev. V tomto roce obnovily svůj manželský slib po 50 letech (zlatá svatba) dva mělnické manželské páry. Matrika vystavila 7 osvědčení k církevnímu sňatku a 3 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině. Na

V roce 2008 přijala matrika 11 žádostí o užívání příjmení v nepřechýleném (mužském) tvaru a 1 prohlášení o užívání druhého jména.

Přestupky

Správní orgán projednává přestupky za město Mělník i za další obce ze správního obvodu. Celkem bylo oznámeno 277 přestupků. Převážně se jednalo o přestupky proti občanskému soužití ( 78) a proti majetku ( 37).

Obecně prospěšné práce

Správní odbor zajišťoval také výkon trestu obecně prospěšných prací. V roce 2008 zaslal Okresní soud v Mělníku 8 usnesení o nařízení trestu obecně prospěšných prací, ve kterých se odsouzeným nařizoval výkon trestu obecně prospěšných prací ve výměře od 100 do 400 hodin. Žádný z odsouzených nenastoupil výkon trestu obecně prospěšných prací.PhDr. Květa Mrázová, vedoucí odboruMěsto - z radnice