https://www.traditionrolex.com/7

 ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE Odboru školství a kultury MÚ Mělník v roce 2008 | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE Odboru školství a kultury MÚ Mělník v roce 2008

Oddělení památkové péče zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče pro město Mělník a příslušné obce v přenesené a rozšířené působnosti.

Aktuální přehled kulturních památek v pověřeném území:

594 objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, 121 objektů navržených na památkovou ochranu, 2 městské památkové zóny, 4 ochranná pásma kulturní památky, 4 vesnické památkové rezervace, 6 vesnických památkových zón

Přehled hlavních akcí realizovaných v roce 2008:

Byla zpřístupněna historická studna pod náměstím Míru. Byla kompletně opravena střecha na domu čp. 11 „U Zlaté hvězdy“. Byla zajištěna statika románské věže kostela sv. Petra a Pavla a restaurovány nástěnné pozdně barokní malby v prvním patře věže. Proběhly opravy měšťanských domů v Městské památkové zóně Mělník. Byla restaurována socha sv. Jana Nepomuckého na Chlumecké ulici a oltář sv. Anežky v klášteře na Pšovce. Proběhlo vztyčení a očištění náhrobků na židovském hřbitovu na Mělníku. Pokračovalo čištění kamenných článků kostela sv. Petra a Pavla, rekonstrukce stropů interiérů na zámku v D. Beřkovicích, celková rekonstrukce městských lázní ve Mšeně, výměna střešní krytiny na kostele sv. Martina ve Mšeně, oprava krovů a střechy věží na kostela sv. Jakuba v Medonosích, rekonstrukce vnějšího pláště kostela sv. Jiljí v Lužci. Proběhla transformace bývalé stodoly na rodinný dům v obci Olešno a druhá etapa restaurování sousoší sv. Mikuláše Tolentinského v obci Kokořín. Byla obnovena fasáda na vesnické usedlosti čp. 11 v Mělnické Vrutici. Byla provedena oprava krovu a výměna krytiny na věži kostela sv. Martina ve Vidimi a udržovací práce na vesnické usedlosti čp. 3 v obci Truskavna.Byla zahájena celková rekonstrukce zámku Vidim a revitalizace historického centra města Mělník 
Vedle těchto náročných, zpravidla více etapových stavebních akcí, proběhla řada drobnějších oprav a rekonstrukcí, které měly spíše charakter udržovacích prací.

Dotace získané v roce 2008
Celkem bylo podáno 58 žádostí o dotace, 45 bylo úspěšných.

Program regenerace MPZ Mělník
Dům čp. 11 (střecha)300.000,-
Celkem300.000,-
Program regenerace MPZ Mšeno
Městské lázně (celková rekonstrukce)95.000,-
Kostel sv. Martina (střecha)105.000,-
Celkem 200.000,-
Fond obnovy památek KÚ
Mšeno kostel (střecha)95.000,-
Olešno čp. 1 (sanace roubení)50.000,-
Olešno čp. 15 (střecha)40.000,-
Vidim čp. 1 (střecha)50.000,-
Vysoká čp. 6 (statické zajištění)120.000,-
Kokořín (restaurování sousoší)97.000,-
Chorušice čp. 4 (střecha)100.000,-
Lobeč čp. 7 (střecha)       50.000,-
Vidim kostel (střecha věže, krov)  95.000,-
Lužec kostel (fasáda)      100.000,-
Zámek Beřkovice (varhany)    100.000,-
Mšeno lázně (sanace konstrukcí) 100.000,-
Medonosy kostel (krov)     95.000,-
Nebužely fara (ohradní zeď)  50.000,-
Mělnické Vtelno kostel (vitráže)  130.000,-
Mělník vinařská kaple (střecha)50.000,-
Mělník čp. 14 (střecha)      70.000,-
Mělník čp. 159 (okna)    30.000,-
Pšovka klášter (restaurování oltáře)  100.000,-
Mělník kostel (kamenné články) 100.000,-
Celkem          1.622.000,-
Podpora obnovy kulturních památek MK ČR
Mělník sv. Jan Nepomucký (restaurování)50.000,-
Pšovka klášter (restaurování oltáře)100.000,-
Mělník židovský hřbitov (vyčištění)180.000,-
Lhotka skalní byt (střecha)      50.000,-
Kokořín (restaurování sousoší)  53.000,-
Truskavna čp. 3 (roubení)   100.000,-
Mělnická Vrutice čp. 11 (fasáda) 150.000,-
Vysoká čp. 6 (statické zajištění)200.000,-
Nebužely kostel (fasáda)       308.000,-
Lužec kostel (fasáda)         150.000,-
Mělnické Vtelno kostel (interiéry) 100.000,-
Vysoká kostel (okna)        162.000,-
Celkem                 1.603.000,-
Program záchrany architektonického dědictví MK ČR
D. Beřkovice zámek (stropy)      400.000,-
Mělník kostel (Románská věž)    1 200.000,-
Celkem                       1.600.000,-
Havarijní fond MK ČR
Medonosy kostel sv. Jakuba (krov)   70.000,-
Celkem      70.000,-
Program záchrany lidové architektury MK ČR
Olešno čp. 1 (sanace roubení)  130.000,-
Olešno stodola (transformace)  300.000,-
Sitné čp. 17 (krov stodoly)    130.000,-
Vidim čp. 1 (střecha)          250.000,-
Nové Osinalice čp. 57 (roubení)  300.000,-
Vidim čp. 76 (střecha)   55.000,-
Vidim kostel (střecha věže, krov) 640.000,-
Celkem    1.805.000,-
Dotace za rok 2008 celkem    7.200.000,-

K výše uvedené částce je třeba konstatovat, že se díky ní daří památkový fond na území správního obvodu MÚ Mělník pouze udržovat, nikoliv kvalitně opravovat a rozvíjet. Skutečná potřeba finančních prostředků pro kvalitní uchovávání kulturního dědictví po našich předcích by představovala roční částku ve výši 15 až 20 miliónů korun.     

vedoucí oddělení  Mgr.Jiří Dohnal


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7