https://www.traditionrolex.com/7

 Zápisy do 1. tříd základních škol v Mělníku | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zápisy do 1. tříd základních škol v Mělníku

Město Mělník jako zřizovatel základních škol stanovuje Obecně závaznou vyhláškou města Mělníka č. 2/2008 o společných školských obvodech základních škol (je přístupna na www.melnik.cz -> vyhlášky města -> č. 2/2008) spádovost podle místa trvalého bydliště dítěte. Přesto mají rodiče právo vybrat svému dítěti jinou základní školu, než je jim určena touto vyhláškou. Přijetí dítěte do jiné vybrané školy je však podmíněno danou kapacitou školy, která nesmí být překročena.

Po zápisech mají ředitelé základních škol podle správního řádu 30 dní na rozhodnutí o přijetí žáka k docházce do základní školy.

V mělnických základních školách budou zápisy do 1. tříd pro školní rok 2009/2010 probíhat ve dnech 3. a 4. února 2009, a to v označených učebnách ZŠ. Konkrétní dobu zápisů si stanoví vedení škol.

Prosíme rodiče, aby v případě nejasností či dotazů neváhali kontaktovat ředitele základních škol, či se obrátili na oddělení školství MÚ Mělník, tel. 315 635 360.Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7