Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Dne 23.1.2009 v 17:38 hodin oznámila žena,  že  na  autobusovém  nádraží  ve vestibulu dochází ke rvačce několika osob. Strážníci na místě zjistili, že došlo k roztržce mezi Romy a několika  skinheady. Skupinka  skinheadů ještě  před příjezdem  hlídky místo opustila.  Při incidentu  nedošlo  k  žádnému  zranění  ani  škodě  na   majetku. Obě skupiny se zde utkaly ještě jednou o půl hodiny později.Operátorka kamerového systému viděla, že skupinka šesti skinheadů  jde  směrem  k vlakovému nádraží, o celé věci byla informována i Policie ČR. Hlídka MP následně provedla kontrolu  vlakového   nádraží, zde hlídka spatřila  uvedenou skupinku  osob, a to v  prostoru   před východem  z vestibulu  nádraží, jakmile mladíci spatřili strážníky, dali se na útěk. Hlídce se podařilo zadržet  jednoho z  členů  skupiny a protože nemohl  hodnověrně  prokázat  svou  totožnost, byl předveden na služebnu OO PČR.

Dne  24.1.2008 strážníci řešili krádeže v Kauflandu. Nejprve se pokusila o zcizení zboží za 27 korun 35letá žena, která na místě měla s sebou i dvě děti ( 12 a 6 let). Žena dostala pokutu a vzhledem k tomu, že  výše  uvedenému přestupkovému jednání a následnému  projednávání přestupku byly přítomny  nezletilé  děti  jmenované ženy, bude  celá  záležitost  dále  postoupena na Správní odbor MÚ Mělník. Další žena se posléze pokusila odcizit zboží za 239 Kč, což ji stálo 500 korun blokové pokuty.

Dne 24.1.2009 v 17:13 hodin požádala o pomoc žena, která tvrdila, že v provozovně Las Vegas je její vnuk a že mu hrozí napadení od větší  skupiny občanů rómské národnosti. Na místo byla vyslána hlídka MP a současně s tím byla požádána  o spolupráci hlídka OO PČR. V době příjezdu hlídek na  místo  určení se před provozovnou nikdo nenacházel. V restauraci se  nacházel   vnuk oznamovatelky   s  několika  kamarády  a  tuto  odmítl  opustit. Oznamovatelce sdělil,  že mu  dělá ostudu a pokud  bude napaden, je  to údajně  pouze jeho  věc. Po  projednání  výše  uvedené  události obě hlídky místo opustily.                                     

Dne 24.1.2009 v 18:30 hodin  požádala strážníky o pomoc paní z domu s pečovatelskou službou v Sokolské ulici, neboť ji ruší svým chováním sousedka. Ta prý, jakmile ji vidí, začne mlátit dveřmi, ukazuje si na  čelo  atd.  K výše  uvedenému narušenému  soužití kvůli psovi, kterého má oznamovatelka. Sousedka této ženy je toho názoru, že jelikož se jedná  o dům  s pečovatelskou  službou, obývaný  staršími a  nemocnými lidmi,  nemají zde psi co dělat. Sousedka oznamovatelky sdělila, že má nemocné srdce, užívá  silné léky  a štěkání  psa ji vadí. Na to oznamovatelka odvětila, že je v domě více psů a nikdo si nestěžoval. Věc bude předána odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Dne 25.1.2009 v 16:00 hodin strážníci řešili krádež v Penny marketu, kde se bezdomovec pokusil odcizit potraviny a alkohol za téměř 400 korun. Celá  věc  bude postoupena Správnímu odboru MÚ Mělník. 

Dne 25.1.2009 ve 22:57 hodin strážníkům oznámil muž, že nad   terasovitým  parkovištěm v  ul. Bezručova  někdo něco dělá u  vozidla. Strážníci objevili ve voze  VW PASSAT mladého muže. Tento sdělil, že žádný průkaz totožnosti u  sebe  a uvedl své osobní údaje. V  rámci podání  vysvětlení hlídce  MP sdělil,  že  průkaz totožnosti  zapomněl  v  nákladním  voze,  se  kterým jezdí.  Dále uvedl,  že zde zaparkoval, aby  vyměnil píchnutou pneumatiku, kterou i strážníkům ukázal. Hlídka provedla lustraci  muže na OO PČR, kdy ovšem bylo zjištěno, že data uvedená mužem souhlasí, ale že se jedná o  osobu zájmovou  ze strany PČR, takže strážníci předali muže k dalšímu šetření policii.

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice