Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Kniha mého srdce – příležitost pro knihovny i pro čtenáře

Česká televize připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a s knihovnami ČR pořad „Kniha mého srdce“, jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. Jedná se o formát pořadu, který uvedla v roce 2003 britská BBC pod názvem „The Big Read“. Od dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus televizních a rozhlasových pořadů, které budou provázet hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu.

V pořadech vystoupí řada známých herců, autorů, politiků, zpěváků a dalších osobností, které vyjádří svůj vztah k četbě a k oblíbeným knihám. Cílem celé akce není pouze hledání nejoblíbenější knihy, ale především široce pojatá popularizace četby, literatury, vydávání knih a činnosti knihoven.
Už v roce 2004 organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků podobné celostátní hlasování pod názvem „Moje kniha“. Knihovny tenkrát bez podpory největších médií získaly více než 93 000 hlasů.

Také mělnická knihovna se k akci připojí. Pro naše čtenáře jsme objednali hlasovací lístky a propagační materiály k akci. Další informace naleznete během měsíce března v knihovně.


Mgr.Hana Lumpeová, ředitelka knihovny
Město - z radnice