https://www.traditionrolex.com/7

 Městská policie Mělník informuje | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Černá skládka U Borku

Dne  12.3.09 ve 13:15 hodin strážníci objevili novou černou skládku v ulici U  Borku za trafostanicí ČD. Nacházelo se zde spousta krabic od elektroniky a různého papírového a plastového materiálu. Dále se zde nacházelo větší množství osekaných větví  stromů a stavební sutě. Při dalším místním šetření se hlídce podařilo v  místě skládky nalézt  indicii vedoucí  k  odhalení  pachatele. Celá věc je postoupena k dořešení  na  Správní odbor  MÚ Mělník.

Za Albertem hořel kontejner

Dne 12.3.2009 ve 13:55 hodin oznámil muž,  že za  prodejnou Albert na  nám. Karla IV. došlo ke vznícení plastového  kontejneru  na   odpad. Hlídka MP  se  dostavila  na místo. Při příjezdu na místo se zde nacházel oznamovatel celé věci, který ještě před  příjezdem hlídky  MP  a  hasičů odtáhl  hořící  kontejner  z   blízkosti ostatních  kontejnerů a  také z  blízkosti  zde  parkujícího vozidla. V  případě, že  by  kontejner  nebyl   odtažen, došlo by zcela jistě k vážnému poškození majetku. Kontejner byl poté uhašen.

Místo odměny střelba

Dne 12.3. 2009 ve 21:47 hodin na linku 156 oznámila žena, že její přítel měl dostat zaplaceno za práci ( vymalování v bytě) 400 korun a místo toho muž, který mu měl zaplatit, na něj vytáhl zbraň a jedním výstřelem  směřovaný k  zemi vystřelil. Přítel oznamovatelky se zalekl a nastoupil do svého osobního vozidla a ujel. Muž sdělil, že Mělník nezná, ale že hlídku na místo, kde se vše odehrálo, zavede. Hlídka MP na místo  přivolala   hlídku P ČR,  která si  celou věc  převzala  k  dalším úkonům.     


Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

2 Ještě pro zajímavost objem této zakázky: 214 557 000 korun


Bylo by mimořádně zajímavé, kdyby představitelé města tuto částku podrobněji rozklíčovali a současně i seznámili své voliče s její návratností... Téměř čtvrt miliardy se v rozpočtu ladem neválí ani o mnoho větším městům, než je Mělník.

Obrázek uživatele Honzique

2.1 zdroj???


co ze se tady za ctvrt miliardy stavelo?Smiling Tomu preci sam neveris...

2.1.1 Tato částka je uvedena v rozhodnutí ÚHOSu


Taky mne vyděsila. Někdo se tady OPRAVDU DOBŘE nakapsoval....

Obrázek uživatele Honzique

2.1.1.1 a vi tady nekdo


co vse je zahrnuto do kalkulace ceny teto verejne zakazky?Celková cena šetřené veřejné zakázky činí částku 214 557 000,- Kč přičemž horní

hranice možné pokuty, tj. 5 % ceny zakázky, činí částku 10 727 850,- Kč.

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/sbirky_rozhodnuti/VZ/pis42517.pdf


vzhledem k horni hranici pokuty byl urad jeste mirny)

1 Rozhodnutí Úřadu pro kontrolu hospodářské soutěže


Bylo by asi na čase, aby se mělnická i širší veřejnost dozvěděly o pochybení radnice při zadávání veřejné zakázky na radarový stroj na peníze na Malém Spořilově. Z rozhodnutí ÚOHS číslo S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr stojí zejména za citaci následující:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 16.4.2008 z vlastního podnětu, jehož účastníkem je

•   zadavatel – město Mělník, IČ 00237051, se sídlem náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, zast.  

  Mgr. Miroslavem Neumannem, starostou,

•  vybraný uchazeč – společnosti

CZECH RADAR a. s., IČ 27164900, se sídlem Anglické nábřeží 2434/1, 305 45 Plzeň, za niž jednají Milan Bednář, předseda představenstva, a Ing. Daniel Fuska, místopředseda představenstva,

Burke & Freeman Czech, s. r. o., IČ 27595340, se sídlem Berounská 404, 104 00 Praha 10, za niž jedná Michael Šturm, jednatel, a

JUDr. Květoslav Hlína, advokát, AK Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři, IČ 66209137, se sídlem Čechova 2, 750 02 Přerov,

účastníci sdružení založeného na základě Smlouvy o sdružení ze dne 3.8.2007, ve správním řízení zastoupeni JUDr. Zdeňkem Novákem, advokátem, se sídlem AK Čechova 2,  Přerov 750 00,

ve věci přezkoumání úkonů jmenovaného zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Měření rychlosti“, v otevřeném řízení jehož oznámení bylo zveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 60009806 dne 3.8.2007 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4.8.2007 pod ev. č. 2007/S 149-185496,

rozhodl takto:

  I.

Zadavatel – město Mělník se dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm a) tím, že, nedodržel postup stanovený

-  v ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 54 písm. d) citovaného zákona, neboť v zadávací dokumentaci stanovil v rámci profesního kvalifikačního předpokladu povinnost předložit doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče, která však není pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů,

-  v ustanovení § 56 odst. 7 písm c) cit. zákona, neboť  

   požadavek na specialistu vymáhání pohledávek neodpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky

   v zadávací dokumentaci požadoval k prokázání shody požadovaného výrobku, aby uchazeči předložili platný atest použitého programového vybavení vydaný ve shodě se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému, verze 005/02.01, přičemž zákonem č. 81/2006 Sb., zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, byly standardy ISVS k 31.12.2006 zrušeny,

   nevymezil seznam významných služeb odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky,

-  ustanovení § 67 odst. 1 cit. zákona, neboť  zadavatel požadoval poskytnutí jistoty pouze formou bankovní záruky,

přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a již došlo k uzavření smlouvy.

II.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí se zadavateli – město Mělník, IČ 00237051, se sídlem náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, ukládá podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

pokuta ve výši 100 000,– Kč (sto tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 1150850001.

Bylo by na místě, aby se mělničtí občané začali tázat, zda "ochránci bezpečosti provozu" a ticha svých přiblížených na Malém Spořilově zatáhnou tuto pokutu z vlastních kapes...

1.1 Otázka pro právníky


Jaký má tohle rozhodnutí vliv na exekuce, které tady řešili někteří postižení?

1.1.1 Ještě to zřejmě není úplně vyřízeno


MF Dnes, 04.02.2009 - (zik, ČTK) - Střední Čechy - str. 02

Mělník dostal za radary stotisícovou pokutu

Mělník - Za to, jakým způsobem vybral Mělník v roce 2007 firmu, která ve městě měla měřit rychlost, dostala radnice stotisícovou pokutu od antimonopolního úřadu. Město se však proti ní hodlá podle místostarosty Jaromíra Kováříka bránit. „Podáváme správní žalobu, takže celá věc není uzavřena,“ uvedl Kovářík.
Největšího pochybení se měla radnice před dvěma lety dopustit tím, že při zadávání veřejné zakázky požadovala po firmách seznam uskutečněných zakázek v posledních třech letech.
To podle úřadu vedlo k omezení výběru firem schopných zakázku splnit. Město se ale podle úřadu dopustilo i celé řady dalších chyb. Požadovalo například doklad o odborné způsobilosti firem, který podle úřadu nebyl nutný.
Mělník už společnosti Czech radar vypověděl smlouvu loni v polovině prosince, a to na nátlak opozice, která nebyla spokojená s podobou smlouvy.
Vadilo jí, že firma dostávala z pokut vybraných pomocí radaru 60 procent částky a městu zůstával jen zlomek.

https://www.traditionrolex.com/7