https://www.traditionrolex.com/7

 Nedovolené vypouštění odpadních vod | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na komerce@melnicek.cz.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Nedovolené vypouštění odpadních vod

Veškeré odpadní vody vzniklé v obytných stavbách musí být zlikvidovány v souladu se zákonem (zák.č.254/2001 Sb. „vodní zákon“).

Jestliže není obytná stavba napojena na splaškovou kanalizaci nebo domovní čistírnu odpadních vod, ale pouze na žumpu, je vlastník takové stavby povinen zajistit zákonnou likvidaci odpadních vod – tedy jejich odvoz na centrální čističku odpadních vod v Mělníku ( ČOV). Jakékoli jiné nakládání s odpadní vodou (hnojení, vypouštění do vsaku či do dešťové kanalizace) je v rozporu se zákonem. Fyzické osobě (občanovi) hrozí pokuta až do výše do 50 000 Kč, právnické osobě a fyzické oprávněné k podnikání (podnikateli) může být uložena pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Je nutné dbát následujících pravidel a povinností:

  1. Odpadní voda musí být před vypuštěním vždy vyčištěna.

  2. Odpadní voda vyčerpaná z žumpy musí být vždy odvezena na ČOV.

  3. K vývozu žumpy musí přepravce vydat doklad s uvedením, na jakou ČOV bude odpadní voda vyvezena.

  4. Těsnost žumpy musí být zaručena (povinnost vlastníka stavby).

  5. Při kontrolách bude kladen důraz především na úplnost dokladů o vývozu žumpy na ČOV.


MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník
Město - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele dawer

2 nechtěl bych


zjišťovat těsnost žumpy:o)

Obrázek uživatele Fritoll

1 pořádně pohnojit


Zákon hovoří jasně ale není nad fotbalový trávník pohnojený hovnama půlky vesnice… co si budeme povídat že Smiling


https://www.traditionrolex.com/7