Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

Řidič měl v krvi 3 promile alkoholu

Dne 26.03.2009  v 01:24 hodin spatřila operační MP na kamerovém 2 osoby, jak jdou na nám. Karla IV.  nejistým krokem  k vozidlu Škoda, nasedají s snaží se odjet ulicí Pražská. Hlídce se podařilo vozidlo zastavit    za  přechodem  u  hřbitova ,  kde hlídka  řidiče vyzvala  o prokázání totožnosti a požádala ho o provedení  kontrolní dechové zkoušky. 34letý řidič z Mělnické Vrutice měl dle dechové zkoušky 3 promile alkoholu. Hlídka následně  muže požádala,  aby  setrval  na  místě  do příjezdu hlídky PČR. Tento tak učinil. Po celou dobu prováděných úkonů   výše  jmenovaný  s  hlídkou  plně  spolupracoval.  Hlídka  OO  PČR  se   dostavila v  01:45 hodin  a celou věc si na místě převzala. Nato  byla   hlídka  MP požádána  o převoz  muže na služebnu PČR.  

Ladislav Hošmánek, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice