https://www.traditionrolex.com/7

 Kolik prvňáčků zasedne v září v mělnických školách? | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Kolik prvňáčků zasedne v září v mělnických školách?

Ve dnech 3. a 4. února proběhly ve všech mělnických základních školách zápisy do prvních tříd. Přijímány byly děti mělnické i dojíždějící. Obce Malý Újezd, Velký Borek, Hořín, Lhotka, Střemy, Řepín, Želízy a Nebužely mají s naším městem uzavřenu dohodu o společném školském obvodu základních škol, ze které vyplývá městu a konkrétním školám povinnost přijmout děti z těchto obcí přednostně jako mělnické.

A jak tyto zápisy dopadly?

V mělnických základních školách bude od září 2009 pro prvňáčky otevřeno 8 tříd. Po dvou třídách v ZŠ Jindřicha Matiegky, ZŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ Jungmannovy sady a po jedné třídě v ZŠ Pšovka a ZŠ Mlazice.

K zápisu přišlo celkem 219 dětí se svými rodiči.

Z tohoto počtu bylo 187 dětí přijato. 32 dětí dostalo odklad povinné školní docházky. O odklad písemně žádají podle školského zákona rodiče dítěte a svou žádost doloží doporučujícím stanoviskem školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře.

Ze 187 přijatých dětí jich 36 dojíždí z okolních obcí.

V porovnání s tímto školním rokem zasedne poprvé do školních lavic ve školním roce 2009/2010 o 18 prvňáčků méně.

Celkem navštěvuje mělnické základní školy 2 428 žáků, což je o 39 žáků méně než v loňském školním roce.

Také žádostí o odklad povinné školní docházky je v letošním roce méně, a to o 18.


Mgr. Klára Stočková odbor školství a kulturyMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7