Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Otevřený dopis: Herny v Mělníku

Dne 14. dubna byl zastupitelům města a zástupcům médií zaslán následující otevřený dopis.

Vážení mělničtí zastupitelé,

tento otevřený dopis adresuji každému z Vás a regionálním médiím. Chci Vás jeho prostřednictvím požádat o písemné vyjádření Vašeho postoje k problematice heren v Mělníku, a především v jeho historickém centru. Je to téma, které v současnosti zajímá mnoho lidí, je mu přikládán velký význam v souvislosti s budoucí podobou centra města a života ve městě jako takovém. Lidé mají obavy o budoucnost města, a proto by měli znát postoje svých zástupců ve vedení radnice. Proto Vás chci požádat o odpovědi otevřenými dopisy, ať už za Vás samé nebo za Vaše strany a sdružení. Téma heren v Mělníku se veřejnosti otevřelo před několika týdny. Překvapivé zprávy šířené především ústně hovořily jasně: nejen v centru města vznikají či mají ve velmi krátké době vzniknout nové herny, a to ne dvě, ale hned několik. Jedna dokonce na hlavním náměstí Míru vedle budovy Komerční banky (druhá má k tomu vzniknout v prostoru sousedící současné pivnice U Rosomáka), jiná na náměstí Karla IV. a tak dále. Svým vystoupením na březnovém zastupitelstvu jsem Vám chtěl dát podnět k urychlenému jednání v této záležitosti, přesněji k vydání vyhlášky, která by upravila a z hlediska města ošetřila možnosti provozu heren ve městě, které se snaží profilovat jako město historické a turistické, nyní se z něj může stát město hazardu. Už jsem dokonce slyšel přirovnání k Las Vegas.

Při svém vystoupení jsem hovořil o zřejmém sociálním dopadu heren na společnost. Viditelný může být potenciální nárůst kriminality, který prokazují informace z různých měst a obcí a také z odborných studií (typické jsou zpronevěry, podvody, krádeže). S tím souvisejí i nároky na město a jeho pořádkové služby, které se mohou v budoucnu setkat s častějším rušením pořádku nejen v okolí heren. Nedávné přepadení jedné z mělnických heren (viz. článek Mělnického deníku na http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/lupic-s-pistoli-rval-v-melnicke-herne-prepadeni-pe.html) je velikým varováním pro Vás, městské zastupitele, i pro veřejnost, která nemůže tomuto nadále přihlížet.

Pravděpodobně méně viditelné jsou dopady na jednotlivce a rodiny a poté na společenský systém jako celek. Ničení rodinv důsledku hráčství jednoho z členů (ať už rodiče či dítěte) je známým jevem, doprovázeným nejen ztrátou peněz v rozpočtech rodin, ale také zanedbáváním výchovy, jehož důsledky mohou být pro společnost přímo katastrofální. Hráčovo „půjčování si na hru“ znamená deseti- i statisícové dluhy, které se pak pro rodinu stávají zdrcující přítěží, následuje rozpad rodiny a odcizení jejích členů. Přichází ztráta zaměstnání a sociálních vztahů v důsledku nesplacení peněz vypůjčených nejen od přátel, problémy s bydlením a případně bezdomovectví. Mezi rizika hazardního hraní dále patří například rozvoj patologického hráčství, problémy s alkoholem a jinými drogami (a tedy vznik tzv. kombinované závislosti), nebezpečné způsoby opatřování sipeněz, například prostituce (viz. publikace Už jsem prohrál dost, 2006, od Prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc.). V lepším případě se takoví jedinci jdou léčit. Každopádně ztrácejí svůj potenciál pro společnost, která za ně následně platí léčení a tak dále. Takovouto společenskou destrukci by nemělo vedení města připustit a nemělo by explozi heren v Mělníku nečinně přihlížet.

Již v současnosti je v Mělníku téměř dvě stě herních automatů, už to považuji za alarmující stav. Hazardu propadají lidé bez ohledu na sociální původ a vzdělání, obecně je známo, že sociálně slabí v hernách prohrávají části svých sociálních dávek, pracující v nich ztrácejí několikatisícové částky svých měsíčních výplat a mladiství ztrácejí budoucnost. Městský úřad je institucí, kterou si společnost zřídila mimo jiné proto, aby zajišťovala její bezpečí, respektive bezpečí jejích členů. Myslím si, že v tomto duchu by se také mělo „město“ Mělník prostřednictvím svých zastupitelů zachovat.
Plusy pro město Mělník jsou z tohoto pohledu mizivé, pokud by se hovořilo o přínosu pro městskou pokladnu.

Chci Vás tímto požádat o vyjádření k danému problému opět otevřenými dopisy. Zašlete je, prosím, do úterý 21. dubna na moji e-mailovou adresu a na adresy zástupců regionálních médií uvedené v hlavičce e-mailu, v němž Vám tento dopis přišel.

Jde mi především o odpovědi na následující otázky. Jak se k problému heren staví Vaše politická strana ve městě či Vaše sdružení kandidátů? Jaký máte na tento fenomén názor Vy osobně? Jak hodláte v této záležitosti jednat? Případně, co jste v dané věci již udělali a co v současnosti činíte? Možná bude pro některé politické strany a sdružení vhodnější odpovědět společně jedním dopisem (e-mailem), avšak v jednotlivých odpovědích každého z Vás by obyvatelé města viděli, jak se k otázce heren staví jejich jednotliví zástupci.

Děkuji Vám za odpovědi.
S pozdravem Ondřej Tichota
občan města MělníkaVolby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

96 díky za reakci


Děkuji za rekci na můj příspěvek, co se týká povolení 12 měsíců od města, a možnost zrušení, "ano je to možné" ale, je tam pořád další "ALE" město může vyhláškou zrušit provozování heren s výherními automaty, které jim spadají přímo pod jejich kompetence, nemůže však zajistit zrušení licencí které spadají pod rulety,kostky a výherní termináli protože tyto licence uděluje MFČR a né obec. V praxi to znamená že provozovateli vyhláškou město zakáže provozování výherních automatů, ten je odstraní, ale dále může získat licenci na provozování těchto moderních kasiček, toto lze vyřešito pouze změnou zákana, a přiznejme si na radnici ho nikdo nezmění, a naši poslaci si jednají ale nejednají. Po dlouhé době jsem si zajel natankovat do benzinu k cukrovaru, stojím u kasy a mžourám očima co je to u dveří za novej krám, světe div se! a ona to byla bedna, když už dokážou nacpat automat i na pumpu, tak bych se nedivil kdyby za chvilku řikali děti z ZŠ mamince o 100kč na svačinu, kterou by následně obohacovali státní rozbočet. Nikomu se nesnažím v nutit že rozšiřování heren je problém, ale ne jen mělnický, nicméně celosvětový. Můžeme psát petice, dopisy a žaloby ale nemyslím si že by to v nejbližsí době mohlo něco změnit. Problém je že neextistuje precedenct této problematiky, a nedovolím si ani představit jak by to dopadlo kdyby se některý s podnikatelů obrátil na soud, s tím že je mu úpíráno svobodné podnikání. To by jsme za chvilku mohli chtí,  aby v historyckých středech měst byly odstraněny např. čínské restourace, antény, satelity, pivní nálevny(aby se mezi turisty neprocházeli nacucaní štangasti),   apod. Nakonec by to dopadlo tak, že by se v centerech prodávali pouze suvenýry, aby nedošlo k narušení hystorické hodnoty a podstaty .

95 Ale, prosím Vás


Tak něják mě nejde na rozum o čem se tu všichni bavíte,  jak už bylo napsáno výše, když je poptávka bude také nabídka, a jestliže se někdo chce podílet na obohacování majitelů heren a provozovatelů automatů a výherních terminálů tak je to jen čistě jeho věc, nevim jak jste zasvěceni do této problematiky, ale jedná se pouze o trh řízený tržní ekonomikou, s tím že jak již někdo výše psal, tak když provozovatel splní podmínky na provozování herny či sport baru tak stejně požádá firmu, která mu všechny automaty propůjčí a veškeré vyrovnání se řeší ve vztahu pronajímatel - město, popř pronajímatel - MFČR protože jak jistě všichni víte provozování tzv. výherních terminálů povolu a finance z nich inkasuje MFČR a ne město. Mě se také nelíbí různě světelkující jackpot po celém středu města, ale jestliže si na tuto formu reklami někdo vyřídí potřebné povolení, tak nevidím důvod proč by ho někdo měl schovávat(nemyslím tí případy které očividně povolení neměli, jak se psalo výše), zásadně nesouhlasím čistě populalizační gestem mělnické radnice, která se na poput určité skupiny obyvatelstva snaží o zavedení někájé vyhláši o omezení podnikatelské činnosti ve městě.Myslím si že je to stejně jemon jejich boj o udržení se u koryta. Protože je to pouze plácnutí do vody, jelikož už schválené herny nikdo zrušit nemůže.  A ať si každý říká co chce, ale já jsem nezaznamenal že s přibývající podniky, které mají ve svých prostorách nějáký ten hrací automat úměrně ba vůbec roste kriminalita v našem městě.

95.4 Plácnutí do vody to není.


Myslím, že plácnutí do vody to rozhodně není, otevřený dopis pana Tichoty je po relativně dlouhé době příkladný způsob řešení problémů ve městě. Řekl bych, že není špatné se takto ozvat, ať už to dopadne jakkoli. Určitě se shodneme na tom, že je radnice v nezáviděníhodném tlaku z obou stran, jak od veřejnosti, tak od osob, které v tomto oboru podnikají, ale rozhodně by byla škoda, kdyby celá záležitost sklouzla k lacinému gestu, které zmiňujete, rommere85. Řekl bych, že tady nemluvíme o zákazu heren, ale o omezení v historickém centru města, které utrpí na atraktivnosti směrem k turistům i k místním. Souhlasím, že se pohybujeme na hraně, kde se musí posoudit zásah do práv podnikatelů, ale na druhé straně i dalších záležitostí, které souvisí se zmíněným negativním dopadem heren. Proto si myslím, že nějaká regulace by pro historický střed města existovat opravdu měla, byť nezní zrovna demokraticky. Právě probíhající revitalizace je, doufám, tím správným impulzem pro to, aby konečně třeba jen z hlavního náměstí zmizely podniky, které si nikdo z nás za rámeček nedá. Chtělo by to prostě nějakým způsobem rozjet a o ostatní se snad už postará vámi zmiňovaná tržní ekonomika.

95.3 zrušit herny jde: povolení je na rok


Vyjmu jednu Vaši větu. "...už schválené herny nikdo zrušit nemůže." Krásná demagogie. Povolení město uděluje na rok. A tudíž, když radnice určí místa, v nichž nemohou úředníci povolovat provoz heren a hracích (vý)herních automatů, pak oněm "schváleným" hernám nebude povolení znovu uděleno a na daném místě skončí. V průběhu následujících 12 měsíců tedy mohou postupně mizet herny a hrací přístroje z míst, která zastupitelé určí. Tolik ke "schvalování" heren. A k té poptávce a nabídce... Přečtěte si některou z prací například prim. Nešpora o hráčství. Ta Vás snad přesvědčí, že nebezpečí vzniku závislosti na hraní a patologického hráčství narůstá s množstvím příležitostí ke hraní. A to je jedna z věcí, o které v případě obrany obyvatel proti hernám jde. Herny jsou totiž nebezpečím. A pokud hovoříte o popudu určité skupiny obyvatel, pak tato skupina je jistě výrazně větší než ta, která si zachování a bujení heren a (pro)herních automatů ve městě přeje.

Obrázek uživatele Honzique

95.3.1 Mam svuj rozum


a i kdybych ho nemel, furt mam pravo na to se rozhodovat sam kam chci jit nebo ne. Na pivo se taky chodi, dela se po nem vetsi bordel, vznika na nem tez zavislost a nikomu to tak nevadi.

Nerikam, ze je to skvele, ze tu mame plno heren. Jen se bojim, kde tohle skonci. Zacne to hernami a skonci to jak...?? Zaviranim dalsich podniku, o kterem si skupina ĺidi mysli, ze jsou spatne? Kdo je vubec ta skupina?

Proste tady nejde jen o zavirani heren, ale o dalsi regulaci a v podstate omezovani prav, at uz fyzickych ci pravnickych subjektu...

 

95.3.1.1 Kde to skončí?


Máš určitě zčásti pravdu. Ale kam až tahle pravda může zajít? Skončí to u toho, že vražda ja sice špatná, ale několik lidí neuznává její škodlivost, takže nebude trestná? Já vím že to je tak trochu demagogie, ale stejně jako ty porovnávám neporovnatelné. Nejde jen o závislost, ale i o to, kde ti lidé berou na hraní peníze, jak reprezentují město tyhle podniky, kolik z toho má město, co můžou uvolněné prostory znamenat pro podnikání ve městě... Ten problém je dost složitý na to aby se dal shrnout do jedné věty. Ale já souhlasím s tím aby herny byly tvrdě regulovány, i když to je zásah do svobody podnikání.

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

95.2 out of theme


s kriminalitou ve městě nevím, jak to je a jak to s čím souvisí, ale za posledních patnáct let, co v Mělníku bydlím, nás dvakrát vykradli. letos v lednu a letos v květnu. předtím ani jednou.

Eye-wink

a gesto je to populistické, prosím...

Obrázek uživatele dawer

95.1 kolik


heren vlastníte?Surprised)

94 ....


Problematika nadměrého množství heren trápí nejen Mělník ale téměř každé větší město, není to rozhodně vždy pouze chyba zastupitelstev, problém spočívá v technicky vyspělejších typech automatů tzv. videoterminálů, které povoluje ministerstvo financí a město tak vznich těchto heren nemůže nijak omezit. Je to smutné ale je to tak, neb v tomto státě vítězí lobby firem, které tyto terminály vyrábějí či provozují nad lidským rozumem a sociálními důsledky hazardu.....

Obrázek uživatele raist

93 blikající zběsilosti v památkové zóně...


Za „černou“ reklamu bude pokuta
Mělník - Dva domy v městské památkové zóně v Mělníku „zdobí“ blikající reklamní cedule heren s výherními automaty. Památkáři je však nepovolili, provozovatelé si je na domy v historickém...
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=095&r=mfstredcech&c=1178973

93.2 cedule je pryč


blikající reklamní cedule z DBK je již odstraněna!

93.2.3 Výborně


Výborně, určitě to tak vypadá lépe.

Obrázek uživatele raist

93.2.2 cedule...


Prima, dobra prace!

93.2.1 tak to je super zpráva!


tak to je super zpráva!

Obrázek uživatele milk

93.1 Už se blbne


Ono na Mělníku moc památek není a proto,aby měli "památkáři" co dělat,tak zahrnuli do památek i DBK  a bývalý palác KSČ.Zkrátka na Mělníku je historická památka i dům,který není starý ještě ani 50 let.Jestli-že máte podobný názor je to jen náhoda,ale potěší.

93.1.2 umíte číst že jo? jde o


umíte číst že jo? jde o to, že to je v městské památkové zóně....a myslím, že v mělníku památek dost je a vůbec nejde o to, že by se památkáři nudili.

a propos: ta blikající věc je fakt nevkusná

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

93.1.1 out of theme


"Toto dílo během války připravoval přednosta stavebního úřadu Dr. Ing J. B. Zelený se svými spolupracovníky tak dokonale, že bylo postaveno za 80 dnů. 14. října 1945 bylo slavnostně otevřeno prezidentem republiky E. Benešem jako „Výstavní dům práce“ (SIA)."

Obrázek uživatele milk

93.1.1.1 out of theme ?


To vím taky,původně palác SIA(Svaz inženýrů a architektů)měl stát úplně jinde.Já jen poukazuji na to,že je to zařazeno v památkové zoně a nikomu nevadí plastové dveře.O bývalém paláci KSČ totéž.

92 Paráda


Moc hezký dopis Ondro. V případě, že by se zastupitelé nemohli rozhoupat k rozumnému kroku, byl bych i pro nějakou petičku Smiling

Obrázek uživatele milk

91 Problém


Většina lidí na radnici ,ať sedí na jakémkoli postu,nejsou mělničáci a proto k Mělníku nemají žádný vztah.Na vesnici kde bydlí by nesehnali jinou práci než vidle.Proto je jim úplmě jedno,co se na Mělníku děje.Zkrátka si na Mělníku odsedí své korýtko,které je živí a pak se uklidí do pohody své vesničky.Velice rád bych věděl kolik z těch několika set byrokratů bydlí v historické části Mělníka.Jestli-že máte podobný názor je to jen náhoda,ale potěší mě.

91.1 Nemám podobný názor


Milku, nemám podobný názor. Nevidím žádnou souvislost s tím, kdo bydlí, nebo nebydlí v centru v návaznosti na kvalitu práce, kterou odvádí, nebo má odvádět na městském úřadě. Jako všude i tady jsou lidi, kteří jistě zaplní všechny pomyslné kolonky lidských vlastností, ale abych veřejně tvrdil, že si většina jen odsedí své korýtko, nebo že neseženou na vesnici jinou práci než vidle, to bych si asi pořádně rozmyslel. Práce na úřadě není zase tolik o korýtkách, myslím. Jejich výplaty ve větší míře závidět nejspíš nemusíme a když, tak se čas od času můžeme zapojit do výběrových řízení na některá uvolněná místa. Přicházím často do styku s lidmi na stavebním úřadě a můžu říct, že jim nezávidím ani trochu. Fakt je, že člověk nemusí mít k Mělníku až takový vztah, když je odjinud, ale práci může odvádět stejně dobře. Podobné komentáře mi zavánějí maloměšťáctvím a nelíbí se mi. Jsou strašně laciný.
P.S.: Nepracuji na žádném úřadě.

91.1.1 Souhlas tak napůl


Stejně jako všude, i na úřadě najdeš schopné a slušné lidi kterým záleží na tom co dělají. Ale je taky pravda že ve velké míře se do státní a obecní správy zašívají lemplové kteří by jinde umřeli hlady. Tady mají jistý plat, velmi zajímavé výhody a jistotu že se opravdu nepředřou. Ale opravdových patriotů a mělnických srdcařů tam je skutečně pár...

Obrázek uživatele raist

90 kratky film o hernach na Melniku


V ramci filmoveho festivalu Krispin byl vcera uveden kratky dokument o stavu mesta Melnika a jeho postupneho zamoreni hernami.


Shlednout ho muzete zde: http://www.youtube.com/watch?v=3pe7xirVxgY


9 Díky a jsem zvědav


Jsem zvědavý na postoj města. Díky Ondro za napsání dopisu.
Když jsem šel včera po Palackého náměstí (tzv. Prasečák), objevil jsem "krásnou" blikající ceduli nové herny na historickém domě v první historické zóně a od té doby si říkám: "Copak na to asi pan Dohnal (vedoucí Odboru kultury města Mělníka - který je proti jakýmkoliv zásahům do fasád domů v první zóně...)"?

9.1 zjistil jsem to dnes ráno,


zjistil jsem to dnes ráno, když jsem šel do práce. ta blikající cedule je na domě nainstalována nezákonně, v rozporu se zákonem o státní památkové péči a zřejmě také se stavebním řádem.  písemně upozorním na tuto skutečnost odbor výstavby a rozvoje, který jako jediný má právo nařídit odstranění blikající cedule.

co se týče cedule na domě čp. 99 (DBK), tam již toto řízení běží

jen pro pořádek, jsem vedoucí oddělení památkové péče, vedoucí odboru školství a kultury je mgr. Jansová. děkuji

 

9.1.1 Ok


Ok, necháme se tedy překvapit, jak to dopadne.
Máte pravdu, samozřejmě jste vedoucí Oddělení památkové péče, ani nevím, proč jsem Vás přiřadil k Odboru školství a kultury, když paní Jansovou (a její funkci) znám...

8 Reakce


7 zamyšlení


Nejdřív bych rád poděkoval Ondrovi za zajímavý dopis.
Mám za to, že je potřeba oddělit několik různých pohledů na tohle téma.
Jeden může být řekněme vzhledový. Herny se svýma blikajícíma cedulema se mě osobně nelíbí a to nemluvím o výlohách. V kombinaci s historickým centrem našeho města a právě probíhající revitalizací je to hnus. Zajímalo by mě kdo to povoluje.
Druhý pohled může být sociální. Tady bych já osobně nebyl až tak jednoznačný. O co jde? Herny jsou v principu jako jakékoli jiné podnikání a jeho omezování, ať zákony, regulací, daněmi nebo něčím dalším je ve své podstatě omezení svobody.
Další věc je "svéprávnost" občanů. Plnoletý obyvatel našeho města (státu) si může nakládat se svým časem (a penězi) podle svého a pokud je v tomhle konkrétním případě utratí (prohraje), je to jeho osobní věc.
Takže otázka zní: Je obyvatel našeho města nebo státu dostatečně silá osobnost, aby si za své skutky sám zodpovídal, nebo ho musí někdo (nebo něco) usměrnit nějakým nařízením i jako dospělého?
Můj osobní názor na tuto věc je z pohledu reprezentace a vzhledu historického centra města omezit na minimum tyto herny, nebo přizpůsobit jejich reklamy místu, kde se nachází.

 

6 ale no tak, co je


ale no tak, co je zastupitelům do nějakých socek, že prohrají výplaty a dávky. Přece jde hlavně o to aby více zbohatli ti, kteří mají pořád málo, ne? Smiling. To je kapitalismus, starej se o sebe a na ostatní kašli. Takhle se přece chová 99 % společnosti. Tak jsme to chtěli, ne?

6.1 Kolik je ti let?


Podle toho co píšeš jsi nikdy nezažil nic jiného než kapitalismus. Myslím že bys měl pečlivěji volit slova, protože evidentně nemáš nejmenší tušení o čem mluvíš...

6.1.1 Právě že zažil, tys


Právě že zažil, tys nepochopil tu ironii??? A to, co píší jednohlasně zastupitelé je to, co chceme slyšet. Co si opravdu myslí, netvrdím že všichni, poznáme podle činů!

5 Ty blikajici cedule jsou hnus


Diky, ten dopis podpruju. Zrovna dneska jsem stal na semaforu v Tyrsove ulici presne u te blikajici cedule herny. Pres den mozna ani neblika, nevim. Ja tam byl vecer, uz byla tma a teda fakt hnus. A jestli to bude i na namesti, to bude parada... Sad

4 Chvalim


jsem zvedavej na opovedi...

Obrázek uživatele milk

3 Počkáme


Na odpověď jsem velice  zvědav.Pokud nějaká vůbec bude,tak se stejně z ní nic nezjistíte.Takových románů už tady vrchní památkář napsal...

3.1 zastupitelů je 21


zastupitelů je 21

Obrázek uživatele milk

3.1.1 Rozhodující


Není důležité kolik je zastupitelů,ale kolik z nich je blbců.

3.1.1.2 měl byste chtít odpověď


měl byste chtít odpověď od 21 lidí a ne jen od jednoho, a navíc si myslim, že starosta tady nikdy v žádné diskuzi nikomu neodpovídal Sad (možná jen nchápu vaši narážku na vrchního památkáře-protože Dohnal jakožto vedoucí památkářů s tímhle problémem nemá až tak primárně co dělat), asi si pletete úředníky a zastupitele...

Obrázek uživatele cacenka.d

3.1.1.2.2 Myslim si ze pamatkari s tim


Me prijde zvlastni, ze pamatkari jednou neco povoli pak skoro to same zakazou. Specialne na domu bytove kultury, zakazuji vyvesit nove reklamni plachty jelikoz by to barevne a nicilo by to celkovy dojem z historickeho centra mesta. Fajn to beru, ale myslim, ze takove modre vylohy s blikatkama taky nejsou moc historicke. Hold je to proste porad to same, jde o to kdo o to zada a pro koho to ma byt.
Rizeni bezi to je pekne, ale k tomu by snad nemelo dochat vubec, nebo by to melo byt ihned odstraneno. Ale to uz je veci zakona a nevim jestli mesto muze naridit okamzite odstraneni.
Kazdopadne vyjadrit by se meli vsichni zastupitele, jsou za to placeni, aby jednali za obcany a obcan ma pravo znat jejich nazor a jak se situace bude rozvijet dal. Kazdopadne, aby kazdy napsal alespon jedno souveti. Odpoved typu "Ano" je na urovni ditete, myslim ze lide kteri jednaji za mesto maji snad lepsi schopnost komunikace, alespon pred volbami maji urcite.

3.1.1.2.1 měla byste možná vědět


Lucie...že o stavebním řízení rozhodují úředníci ne zastupitelé. Pokud tedy nemovitost mění charakter užívání, musí tímto projít. Úředníci jsou za svá doporučení a rozhodnutí placeni, jsou k tomu vzděláváni (správní řád).

Zastupitelé rozhodují (v této  věci) o uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory.

Městu, podle mě, schází schopný právník který by inicioval vyhlášky pro město a jeho fungování potřebné a vhodné...

3.1.1.2.1.1 já to myslím chápu a vím


já to myslím chápu a vím Smiling, děkuji!

-ale dokud nebude vyhláška proti hernám...není o čem diskutovat a pokud žadatelé splní, co mají, povolení automatiko od Průchy dostanou a proč by taky ne?...vyhláška je politika, tedy věc 21 lidí, kteří jste si v Mělníku zvolili a o tom to celé je....až bude, stavební jim nebude moci povolení vydat

3.1.1.1 Pan Chroust je lidovec?


Pan Chroust je lidovec?

Obrázek uživatele LiPiss

2 jj


Hezký, Ondro! Těším se na odpovědi...

Obrázek uživatele dawer

1 S tím


nejde nic jiného než souhlasit.