Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělnická knihovna získala 40tisícovou dotaci

Při městské knihovně pracuje již od roku 1997 informační centrum, které je zaměřeno především na středoškolskou a vysokoškolskou mládež. Postupně se nám pomocí různých grantů povedlo centrum vybavit výpočetní technikou a také spektrum jeho služeb se rozšiřovalo.
V letošním roce jsme si podali žádost o poskytnutí dotace na podporu knihoven zřizovaných obcemi z rozpočtu Středočeského kraje. Středočeský kraj se snaží podporovat i menší knihovny, které by často novou techniku nebo vybavení ze svého rozpočtu těžko pořídily. Naše žádost se týkala rozšíření a obnovení technického vybavení a na tento projekt jsme obdrželi částku 40 000 Kč. Naše spoluúčast je minimálně 10 %.
Naši čtenáři a uživatelé informačního centra se tedy mohou těšit, že během letošního roku se objeví novinky v technickém vybavení informačního centra..    


Mgr.Hana Lumpeová, ředitelka Městské knihovny MělníkMěsto - z radnice