Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Radniční dvůr bude otevřen od 1.května

Oblíbené místo občanů i návštěvníků Mělníka – radniční dvůr, bude otevřen od pátku 1.května a pak každý den až do konce září vždy od 9:00 do 17:00 hodin.Od roku 2002, kdy proběhla kompletní rekonstrukce dvora, je tento prostor otevřen pro veřejnost od dubna do září, konají se zde koncerty i svatební obřady. Letos se otevření o měsíc posunulo především kvůli probíhající revitalizaci města.

Radniční dvůr vznikl v souvislosti s opravami a přístavbami radnice prováděnými v letech 1939 – 1941 na základě projektu ing. arch. dr. J. Šebka z Prahy. Jejich cílem bylo, mimo jiné, vybavit radnici moderními kancelářemi v důsledku rostoucích potřeb města.
Nejvýraznějším projevem stavebních úprav se stalo sjednocení průčelí radnice připojením dvou sousedních domů k jejímu historickému jádru a prodloužení těchto domů směrem do nádvoří novými křídly, která nabídla chybějící prostory. Půdorysné řešení stavby v podobě písmene U vytvořilo volný prostor, jakési nádvoří, jemuž dominuje kašna, která bývala původně na náměstí. Dnešní podoba kašny je trochu odlišná od té původní. Uprostřed kamenného sloupu jí chybí „vodomet“, který býval spouštěn ve slavnostních dnech. I přesto kašna stále zurčí. V letech 1998 - 1999 prošla celkovou opravou. Upraven byl povrch kašny, vyspraveny praskliny a zprovozněn vodotrysk.
Současná kašna na náměstí je dílem Jaroslava Frágnera a byla postavena v roce 1938. Autorem sousoší „Vinobraní“ je Vincenc Makovský. Námět připomíná slavnou tradici vinobraní, která se v Mělníku udržuje již více než 90 let (první slavnost vinobraní se konala v roce 1911).

Město - z radnice