Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Strážníci kontrolovali mělnické pejskaře

Začátkem června provedli strážníci Městské policie Mělník rozsáhlou akci, která byla zaměřena na kontrolu takzvaných pejskařů. Nešlo pouze o represi, ale také o zjištění nových skutečností vedoucích ke zlepšení komunikace mezi pejskaři, strážníky a potažmo mělnickou radnicí. Během akce, které se zúčastnili všichni strážníci a pracovnice Finančního odboru MÚ Mělník bylo zjištěno mnoho důležitých poznatků. Ve dvou dnech ( brzké ranní a odpolední hodiny) bylo zkontrolováno cca 100 majitelů psů na sídlištích (Pivovar, Podolí, Sportovní, sídl.Střed) a dále na místech, kde se zdržují a nacházejí větší počty osob venčících své pejsky (parky Polabí, Podolí a centrum města). Hlídky se zaměřily na kontrolu dodržování pravidel při venčení psů, zejména na dodržování vyhlášek města O veřejném pořádku č.9/2004 a O poplatcích č.1/2008. Několik zjištěných přestupků bude postoupeno k dořešení na Správní odbor MÚ Mělník. Kontrola byla také zaměřena na využívání odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy - někteří majitelé pejsků si uvedené pytlíky schovávají na „horší“ časy a ostatním tak neumožní jejich využití. A k jakým závěrům strážníci došli? V ranních hodinách byl průběh venčení psů takřka bez zjištění přestupkového jednání. Majitelé psů si ve většině případů plnily své povinnosti dokonale a v souladu se zákonem. Horší situace byla zjištěna odpoledne, kdy někteří chovatelé často nerespektovali to, že by pejska měli mít na vodítku na místech přesně určených vyhláškou O veřejném pořádku. Často tak činili senioři, kteří spoléhají na výchovu svého psa. Strážníci v těchto případech postupovali prozatím velmi mírně a majitelům vysvětlili, jaká nebezpečí na frekventovaných místech hrozí kolemjdoucím lidem a především malým dětem, pokud pes neuposlechne.

Naprostá většina kontrolovaných majitelů psů akci přivítala a měla pro ni velké pochopení. Strážníci budou podobné akce opakovat pravidelně.

Petr Limprecht, preventista Městské policie MělníkMěsto - z radnice