Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Strážníci kontrolovali mělnické pejskaře

Začátkem června provedli strážníci Městské policie Mělník rozsáhlou akci, která byla zaměřena na kontrolu takzvaných pejskařů. Nešlo pouze o represi, ale také o zjištění nových skutečností vedoucích ke zlepšení komunikace mezi pejskaři, strážníky a potažmo mělnickou radnicí. Během akce, které se zúčastnili všichni strážníci a pracovnice Finančního odboru MÚ Mělník bylo zjištěno mnoho důležitých poznatků. Ve dvou dnech ( brzké ranní a odpolední hodiny) bylo zkontrolováno cca 100 majitelů psů na sídlištích (Pivovar, Podolí, Sportovní, sídl.Střed) a dále na místech, kde se zdržují a nacházejí větší počty osob venčících své pejsky (parky Polabí, Podolí a centrum města). Hlídky se zaměřily na kontrolu dodržování pravidel při venčení psů, zejména na dodržování vyhlášek města O veřejném pořádku č.9/2004 a O poplatcích č.1/2008. Několik zjištěných přestupků bude postoupeno k dořešení na Správní odbor MÚ Mělník. Kontrola byla také zaměřena na využívání odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy - někteří majitelé pejsků si uvedené pytlíky schovávají na „horší“ časy a ostatním tak neumožní jejich využití. A k jakým závěrům strážníci došli? V ranních hodinách byl průběh venčení psů takřka bez zjištění přestupkového jednání. Majitelé psů si ve většině případů plnily své povinnosti dokonale a v souladu se zákonem. Horší situace byla zjištěna odpoledne, kdy někteří chovatelé často nerespektovali to, že by pejska měli mít na vodítku na místech přesně určených vyhláškou O veřejném pořádku. Často tak činili senioři, kteří spoléhají na výchovu svého psa. Strážníci v těchto případech postupovali prozatím velmi mírně a majitelům vysvětlili, jaká nebezpečí na frekventovaných místech hrozí kolemjdoucím lidem a především malým dětem, pokud pes neuposlechne.

Naprostá většina kontrolovaných majitelů psů akci přivítala a měla pro ni velké pochopení. Strážníci budou podobné akce opakovat pravidelně.

Petr Limprecht, preventista Městské policie MělníkMěsto - z radnice