Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník je na poli prevence kriminality velmi aktivní

Od poloviny dubna do poloviny června se na městské policii uskutečnila řada preventivních akcí či projektů, a to se zaměřením na rozlišné věkové skupiny.

  • Předškolní děti - Chováme se dobře k pejskům?

  • Lhotka 2009 - soutěž městských policií. Projekt byl připraven ve spolupráci se Soukromou střední zdravotnickou školou Mělník.

  • Vandalismus v našem městě – ZŠ Jindřicha Matiegky

  • Základy bezpečné a správné jízdy na jízdním kole - Základní škole speciální a praktické v ul. Seifertova

  • Nenechte si ublížit

  • Senior 2009 – ve spolupráci se sdruženími, které zaštiťují aktivity pro seniory

  • Dodržování zásad při venčení psů a dodržování vyhlášky města č.9/2004

  • Další akce - účast na Dětském dnu, pomoc při akci s Besipem, atd..

Přehledná tabulkaNázev akcePočet akcíPočet účastníků
Chováme se dobře k pejskům 16x 430 dětí
Vandalismus 6x 140 dětí
Cyklisti 2x 60 dětí
Senioři 2x 80 seniorů
Nenechte si ublížit 2x 45 dětí
Akce pes 2x 102 kontrola osoby a psa
Ostatní 4x 356 dětí
Celkem 34x 1 213 osob
 

Petr Limprecht, preventista MP MělníkMěsto - z radnice