Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Městská policie Mělník je na poli prevence kriminality velmi aktivní

Od poloviny dubna do poloviny června se na městské policii uskutečnila řada preventivních akcí či projektů, a to se zaměřením na rozlišné věkové skupiny.

  • Předškolní děti - Chováme se dobře k pejskům?

  • Lhotka 2009 - soutěž městských policií. Projekt byl připraven ve spolupráci se Soukromou střední zdravotnickou školou Mělník.

  • Vandalismus v našem městě – ZŠ Jindřicha Matiegky

  • Základy bezpečné a správné jízdy na jízdním kole - Základní škole speciální a praktické v ul. Seifertova

  • Nenechte si ublížit

  • Senior 2009 – ve spolupráci se sdruženími, které zaštiťují aktivity pro seniory

  • Dodržování zásad při venčení psů a dodržování vyhlášky města č.9/2004

  • Další akce - účast na Dětském dnu, pomoc při akci s Besipem, atd..

Přehledná tabulkaNázev akcePočet akcíPočet účastníků
Chováme se dobře k pejskům 16x 430 dětí
Vandalismus 6x 140 dětí
Cyklisti 2x 60 dětí
Senioři 2x 80 seniorů
Nenechte si ublížit 2x 45 dětí
Akce pes 2x 102 kontrola osoby a psa
Ostatní 4x 356 dětí
Celkem 34x 1 213 osob
 

Petr Limprecht, preventista MP MělníkMěsto - z radnice