Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mělnické školy a školky se mění k lepšímu

Největší akce letošního roku již probíhají. Jedná se o vestavbu počítačové učebny (včetně vybavení) v ZŠ Jungmannovy sady, která je financována z dotace. Výbor Regionální rady Střední Čechy schválil dne 1.10.2008 dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 4 369 399 Kč na projekt Rozšíření a zkvalitnění výuky ZŠ Jungmannovy sady. Celkové investiční náklady představují 4 723 675 Kč. Zahájení realizace: 10.10.2008. Práce budou zhotoveny do července 2009.

Výstupy projektu:

1) nově zbudovaná multimediální učebna vytvořená transformací nevyužívaného půdního prostoru;

2) zvýšená kapacita studijních prostor o 16 míst;

3) zavedeny moderní technologií do výuky ( interaktivní tabule, bezdrátové hlasovací zařízení, výukový software);

4) zrekonstruovaná podlaha tělocvičny;

5) vybudována pergola pro venkovní učebnu.

Doplňkovým efektem k realizovanému projektu jsou terénní úpravy dvora a ozelenění prostoru založením okrasných záhonů a jejich osázením dřevinami a ostatními rostlinami. Upravený prostor bude následně využíván pro výuku environmentální výchovy a pracovních činností.

Dále jsou v plném proudu práce na přestavbě objektu Wolkerova č.p.2589 - zde bude v září otevřena 1třída mateřské školky (3 800 tis.Kč).

Probíhá také výměna nevyhovujících herních prvků a opravy dopadových ploch na hřištích mateřských škol (4 000 tis.Kč)

Největší akcí letošního roku měla být oprava fasády ZŠ J.Matiegky, která ale byla kvůli žádosti o dotaci o rok odložena.

Z  oprav většího charakteru, které se budou realizovat o prázdninách, jsou to:

 • oprava podlahy v tělocvičně v ZŠ J.Matiegky (700 tis.Kč)

 • nové rozvody vody v MŠ Nemocniční (200tis.Kč)

 • oprava dlažby na chodbě ZŠ Mlazice (150tis.Kč)

 • přemístění jídelny v ZŠ Mlazice (300 tis.Kč)

 • nátěr oken v ŠJ Fügnerova (85tis.Kč),

 • přemístění tanečního sálu v ZUŠ Palackého č.p.122 ( 800 tis.Kč)

 • nové osvětlení ve třídách ZŠ Blahoslavova ( 140 000 Kč)

 • oprava venkovního schodiště v MŠ Pod Vrchem( 150 tis.Kč)

Již jsme zrealizovali:

 • oprava klempířských prvků ZvŠ Seifertova (90tis.Kč),

 • výměna vstupních dveří MŠ Dukelská (80tis.Kč)

 • V současné době probíhá oprava a nátěr klempířských prvků na ŠJ Pražská (50tis.Kč)


Jiří Guttenberg, Odbor správy majetku a služeb MÚ MělníkMěsto - z radnice