Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Strážníci byli na místě jako první a provedli evakuaci

Dne 20.6.2009 ve 22:07 hodin hlídka MP při své pravidelné kontrolní činnosti spatřila  silný  černý  kouř vycházející  z panelového domu ve Sportovní ulici. Okamžitě vyrazili na místo, ještě před tím, než občané požár hlásili na tísňové linky. Jelikož bylo ihned zjevné, že se jedná o rozsáhlý požár  ve   2. patře panelového domu , byl na místo  přivolán  HZS, RZS  i PČR.  Hlídka strážníků po příjezdu  na místo  započala  s  úkony důležitými pro zachování života, zdraví osob a majetku. Jeden z hlídky   setrval u  dveří hořícího  bytu  a  prováděl  prvotní  zákroky  - otevření místního hydrantu a příprava hadice,  zabránění nepředloženého chování přítomných osob apod. Ostatní členové hlídky MP   prováděli  okamžitou   evakuaci  nájemníků  domu.  Cca  12  osob  bylo evakuováno  po schodech do přízemí  - ostatních  cca 15 osob muselo  být  operativně  (z důvodu vysokého  zamoření chodby  kouřem)  převedeno  průchodem pod střechou do vedlejšího vchodu. V průběhu provádění těchto úkonů se v 22:14 hodin na místo dostavil HZS spolu s RZS a PČR. Za  asistence velitele  zásahu ( HZS)  člen hlídky  MP   zpřístupnil byt  vyražením dveří  a prováděl  hašení. Ostatní  členové   hlídky  MP z  důvodu vysokého  zamoření  společných  prostor  (žádná   viditelnost, dusivý  štiplavý kouř) opustili  prostory průchodem  do  vedlejšího vchodu. Následně hlídka MP spolu s P ČR prováděla  zajištění   prostor  proti vstupu  nepovolaných osob, ostrahu násilně otevřených   bytů (poškozený   byt  ve  3.  patře),  informovanost  možného ošetření apod.RZS bylo ošetřeno cca 30 osob - vážné zranění nebylo zaznamenáno.  

Velkým štěstím bylo, že strážníci byli ve správné chvíli na správném místě a dokázali lidem pomoci. Nehleděli na to, že nemají dýchací přístroj a v hustém štiplavém kouři pomáhali evakuovat nájemníky domu. Proto hned dnes bude pro jednání rady města připraven návrh na zakoupení dýchací přístroje pro potřeby strážníků městské policie.

Dnes ráno také proběhlo jednání vedení města s postiženou rodinou o možné pomoci ze strany města. Rodina přijala nabídku na ubytování v sociální ubytovně v Dukelské ulici, od města dostane také základní vybavení ( ošacení ze sociálního šatníku, postele, skříně, peřiny, atd.)


Mgr.Helena Vavřinová
tisková mluvčí Městský úřad Mělník


Město - z radnice