Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Na letošním Setkání rodáků a přátel města Mělníka bude odhalena pamětní deska

V sobotu 27.června v 11:00 hodin bude na hřbitově sv.Václava v Pražské ulici na Mělníku slavnostně odhalena pamětní deska na hrobu pana Josefa Tykala, významné osobnosti a bývalého starosty města Mělníka ( viz níže). Sraz účastníků bude v 10:45 před branou hřbitova.

Josef Tykal byl původním povoláním kovář. Starostou města Mělníka byl v letech 1919 – 1923, 1925 -1929, 1932 až do svého zatčení nacisty 9. 9. 1944. V letech 1923-25 město spravovala správní komise (období slučování obcí – vznik tzv. Velkého Mělníka). Od roku 1919 působil také v čele Spořitelny, jejíž finanční podpora byla pro rozvoj města mimořádně významná.

Byl předkladatelem návrhu na postavení Masarykova kulturního domu v Mělníce a zasloužil se o zahájení jeho stavby. Výrazem ocenění jeho zásluh na vzniku MKD bylo pojmenování přilehlého parku na Tykalův sad.

Dr. Ing. J. B. Zelený ve svém vzpomínkovém vystoupení u příležitosti narozenin TGM v r. 1938 vyjádřil zásluhy Josefa Tykala slovy: „Vše co na Mělníce nového a prospěšného, vyšlo z myšlenek starosty Josefa Tykala a jen jemu jest co děkovati za vše co Mělník koná.“

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 10.10.2006 udělení Stříbrného řádu města Mělníka Josefu Tykalovi in memoriam.
Město - z radnice