Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mladiství na konci školního roku popíjeli alkohol

Pátek 26.6.2009 byl pro mnoho mělnických škol posledním dnem vyučování. Městská policie Mělník na tento den připravila rozsáhlou bezpečnostně-preventivní akci, která byla zaměřena zejména na kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Při této akci strážníci ve spolupráci s policisty z kriminální služby provedli kontrolu mnoha barů a diskoték v celém katastru města. Dále se strážníky spolupracovala sociální kurátorka pro mládež z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník, která hlídkou zjištěné „nezbedníky“ předávala mnohdy překvapeným rodičům a činila úkony k dalšímu dořešení. Velmi dobrá spolupráce byla s policisty kriminální služby. V případě, kdy kontrolovaná osoba nemohla hodnověrně prokázat svou totožnost, došlo ihned k  lustraci.

Celkem bylo zkontrolováno 11 živnostenských provozoven. 13 mladistvých požilo návykovou látku, a to zejména alkohol.

Např. ve 22:40  hodin  bylo 17letému mladíkovi naměřeno 0,39  promile   alkoholu.             

V 23:20 hodin strážníci objevili 17letého mladíka v ul.U Sadů, který jevil známky požití alkoholu či jiné návykové látky.  Dechovou zkouškou  na alkohol  mu  bylo  naměřeno  1,86 promile   alkoholu. Mladík uvedl, že rovněž  kouřil ionta marihuany. Spolu s ním zde byl další 17letý mladík, kterému bylo naměřeno  0,13 promile alkoholu. Přiznal, že rovněž kouřil ionta marihuany.   Již v sobotu 27.6.2009   v  00:38   hodin  strážníci v další provozovně kontrolovali dalšího mladistvého – 17letého mladíka, kterému bylo naměřeno 0,21 promile  alkoholu.  Jmenovaný uvedl, že pil colu s rumem a obsluha mu alkohol normálně prodala.  

V  00:34   hodin  strážníci kontrolovali teprve 15letou dívku - dechovou zkouškou jí bylo naměřeno 0,58  promile  alkoholu.  Jmenovaná  uvedla, že  vypila asi  tři   piva.  V  00:38   hodin  ještě strážníci naměřili 16letému mladíkovi 0,47 promile alkoholu. Jmenovaný  uvedl, že  pil doma s otcem a  poté  přišel   do uvedené provozovny. V 02:56 hodin dalšímu 17letému mladíkovi  naměřili 0,89 promile alkoholu v  krvi.   Jmenovaný  uvedl, že  vypil tři  piva a tři malé  becherovky,  vše mu prodala obsluha. Všechny mladistvé předala sociální kurátorka rodičům.

Ve třech případech se podařilo prokázat, kdo podal, prodal či umožnil požití alkoholu mladistvému. Těmto zjištěným přestupcům byla uložena bloková pokuta. Akce neměla sloužit pouze jako represe při začátku prázdnin, ale spíše jako upozornění, že kontroly zaměřené tímto směrem jsou velmi důležité a budou jistě i nadále pokračovat. Zdraví mnohdy ještě dětí by mělo být na tom nejpřednějším místě.

Petr Limprecht, preventista Městské policie MělníkMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 chtěla bych vidět jak


chtěla bych vidět jak muže někdo kouřit ,,ionta"........většinou se kouři joint.:o))))